استانها

بارش برف در سمنان

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، برف بر سر استان سمنان فراز و نشیب ها را سپید پوش کرده است. برای اینکه رانندگان در مح