دولت

درگذشت حمید بهبهانی

0 نظر

وزیر راه حکومت‌های نهم و دهم، حمید بهبهانی، درگذشت. وی متولد شیراز بود و دکترای تخصصی عمران را از موسسه آموزش