استانها

افزایش ۴۰۰ درصدی پرداخت تسهیلات به هنرمندان در حکومت سیزدهم به فارسی می‌تواند به شکل زیر باشد:  افزایش چهارصد درصدی پرداخت یارانه‌ها به هنرمندان در حکومت سیزدهم

صندوق اعتباری آثار خلاقانه در حال حاضر بیش از 102 هزار و 500 عضو دارد. از این تعداد، 60 هزار نفر پوشش ریسک شده تأمین