بن

متن آهنگ کوچ بن

0 نظر

متن آهنگ کوچ بن [ورس یک] میکِشم، میکِشم بی صدا با مداد میکِشم رو دور افتاده ترین دیوار از نگاه عابرا یه روز یه رخ

متن آهنگ رها بن

0 نظر

متن آهنگ رها بن [ورس یک] سیمِ شوق پیچید تو پای رها قرض کرده بود دوشیدنش به جای بها که خیره خواب دیدی، یه آبادی دو

متن آهنگ من کش بن

0 نظر

متن آهنگ من کش بن [ورس یک] هی سَر میکردن آدما هی دورو ور میگردن میخورن تو دیوار برمیگردن مردیُ نمیگیره مردی گردن

متن آهنگ پیش گفتار بن

0 نظر

متن آهنگ پیش گفتار بن [ورس یک] به عزمِ طبر، پُتکِ جبرِ آهنگر فشردش راه سنگِ سو، مسافرت خوردش ، خوردش، بردش پس اُ

متن آهنگ خوابی بن

0 نظر

متن آهنگ خوابی بن [ورس یک] یه نگاهِ جدید به باور سیبِ شناورِ دیو جلو کُره الاغِ آخرِ تیر میندازنت تو آشغالدونی ز

متن آهنگ شوق بن

0 نظر

متن آهنگ شوق بن [ورس یک] شوقِ بودن توو انتهای سوگ گاهی به دریاست انتهای رود گاهی یه جنگل میشه خاکستر ولی در میان

متن آهنگ قاصدک بن

0 نظر

متن آهنگ قاصدک بن [ورس یک] توو شهرِ دادها از آدما دور شدم به هوای یه سقوطِ با وقار دروغِ کوتاهی پاییز زمستون یه پ

متن آهنگ فیبوناچی بن

0 نظر

متن آهنگ فیبوناچی بن [اینترو] یقیناً اگر بگویم که نمی دانم علتِ این ماجرا چیست خیال میکنید شکسته نفسی کرده ام و