فروش اوراق مرابحه عام به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان

۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه عام به فروش رسید


وزارت امور مالی و دارایی به منظور تأمین مالی دانش مالی کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۲، اقداماتی انجام داده است. این اقدامات شامل انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی، برگزاری بیست و یک هفته عرضه اوراق بدهی و پذیره نویسی اوراق است. تا به این مطالعات تاریخی، مجموعاً ۱۵۷.۶۱۹ میلیارد تومان تأمین مالی به صورت فروش نقدی و اسناد خزانه اسلامی صورت گرفته است. به منظور کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل کشور در سال جاری نیز اقداماتی انجام داده است که شامل انتشار اسناد خزانه اسلامی، برگزاری بیست و یک هفته عرضه اوراق بدهی به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی و یک مرحله پذیره نویسی اوراق است. از طریق این اقدامات، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی به صورت نقدی از محل فروش اوراق تأمین شده است.

به گزارش دیجیاتور، وزارت امور مالی و دارایی برای تأمین مالی دانش مالی کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۲ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و یک هفته عرضه اوراق بدهی و یک مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام کرده است که از این طریق تا این مطالعات تاریخی، در مجموع ۱۵۷.۶۱۹ میلیارد تومان شامل ۹۰.۶۱۹ میلیارد تومان به صورت فروش نقدی و ۶۷.۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شد.

در ادامه اقدامات وزارت امور مالی و دارایی برای تأمین مالی دانش مالی کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور امسال نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و یک هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های تامین مالی و شرکت‌های تأمین سرمایه) و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری نهاد مالی و سیستم مظنه‌یابی شرکت سازماندهی فناوری بازار سهام تهران اقدام کرد.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و یک هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یاد شده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری نهاد مالی و مظنه‌یابی شرکت سازماندهی فناوری بازار سهام تهران در مجموع مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) از محل فروش اوراق تأمین شد.


انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف باعث تأمین مالی دانش مالی کشور شده است. این عملیات تا به حال منجر به تأمین مبالغ بالغ بر ۱۵۷.۶۱۹ میلیارد تومان جهت سرمایه گذاری شده است. همچنین، وزارت امور مالی و دارایی در ادامه تلاش برای کاهش تبعات تورمی، اقداماتی را برای تامین مالی انجام داده است. به طور خاص، انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و یک هفته عرضه اوراق بدهی به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی صورت گرفته است. همچنین، با استفاده از پذیره نویسی اوراق به وسیله کارگزاری نهاد مالی و سیستم مظنه‌یابی شرکت سازماندهی فناوری بازار سهام تهران نیز تأمین مالی صورت گرفته است. در نتیجه، ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی فروخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *