متن آهنگ پرک Perc جیدال

0 نظر

متن آهنگ پرک Perc جیدال: [اینترو] تو با من همدردی، این شهرو میگردی با آدما سردی، توو دلت نی تردید [کورس] کنارت آروم

متن آهنگ سخت پوبون

0 نظر

PooBon · PooBon – Sakht متن آهنگ سخت پوبون: من موندم و فکرت شبا نمیدونی چقدر سخت بود نمیدیدی کاملاً منو رفتی وقتی هیشکی

متن آهنگ بلرزون آرش

0 نظر

متن آهنگ بلرزون آرش: حاضری؟ بریم؟ بیا بیا فرفری جونم تو که میدونی میترکونم من میدونم تو خیلی باحالی اینو بزار ه

متن آهنگ تله عرفان

متن آهنگ تله عرفان [اینترو] ده دوازده سال پیش یکی از طرفدارام روایت خیالی زندگیشو برام تعریف کرد و مو به تنم سیخ