۲۰ میلیون نهال در ایران کاشته شد

۲۰ میلیون اصله نهال در کشور کاشته شد


در این متن آمده است که در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت حدود ۲۰ میلیون اصله نهال تا اول دی در عرصه های طبیعی سراسر کشور با مشارکت مردم و تشکل ها کاشته شده است. از این تعداد، حوالی ۳ میلیون اصله به جنگل های مانگرو تعلق دارد. پویش های کوچکی برای نهال کاری انجام شده و تاکید شده است که با بارندگی های جدید، نهال ها مستقر شوند. همچنین در کل کشور، ادارات ذخایر زمین برای مشارکت در طرح کاشت یک میلیارد درخت، با هماهنگی های لازم، نهال های مناسب را در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار خواهند داد.

به گزارش دیجیاتور، رضا احمدی، مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: حدود ۲۰ میلیون اصله نهال تا اول دی در عرصه‌های طبیعی سراسر کشور با مشارکت مردم و تشکل‌ها کاشته شد.

وی افزود: سهم درختان جنگل‌های مانگرو از این ۲۰ میلیون نهال حدود ۳ میلیون اصله بود.

احمدی با بیان این که پویش‌های کوچکی برای نهال‌کاری و بذرکاری انجام می‌شود، گفت: از سرگیری بارندگی، نویدی است برای آن که نهال‌های کاشته شده، مستقر شوند.

مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در همین حال تاکید کرد: در کل کشور ادارات ذخایر زمین با هماهنگی‌های انجام شده آماده هستند نهال‌های مناسب را در اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد برای مشارکت در طرح کاشت یک میلیارد درخت قرار دهند.


با مشارکت مردم و تشکل‌ها، حدود ۲۰ میلیون اصله نهال در عرصه‌های طبیعی سراسر کشور کاشته شد. سهم درختان جنگل‌های مانگرو از این ۲۰ میلیون نهال حدود ۳ میلیون اصله بود. پویش‌های کوچکی برای نهال‌کاری و بذرکاری انجام می‌شود و از سرگیری بارندگی نویدی است برای آن که نهال‌های کاشته شده مستقر شوند. در کل کشور ادارات ذخایر زمین با هماهنگی‌های انجام شده آماده هستند نهال‌های مناسب را در اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد برای مشارکت در طرح کاشت یک میلیارد درخت قرار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *