مجموعه ۱.۱ میلیون نفر در استان مازندران در آزمایش سلامت غربالگری شدند.

۱.۱ میلیون نفر از جمعیت مازندران غربالگری سلامت شدند


در این متن آمده است که تا دوم دی ماه جاری، یک میلیون و ۱۱۶ هزار نفر از جمعیت دو میلیون و ۱۵۵ هزار نفری افراد ۱۸ سال و بالاتر تحت پوشش موسسه آموزش عالی علوم علوم درمانی مازندران غربالگری شده‌اند. از این تعداد، ۵۱.۸ درصد گروه هدف را تشکیل می‌دهند. همچنین، در طی این غربالگری، ۲۱ هزار و ۵۶۱ فرد مشکوک به پرفشاری خون و ۲۳ هزار و ۶۳۲ نفر مشکوک به دیابت شناسایی شده‌اند و تقریباً ۶۵ درصد افراد غربال شده اضافه وزن یا چاقی دارند. این پویش ملی سلامت که از ۲۰ آبان آغاز شده است و تا ۱۵ دی ادامه خواهد داشت، شامل غربالگری برای فشار خون، قند خون ناشتا، قد و وزن و وضعیت چاقی یا اضافه وزن برای تمام افراد ۱۸ سال و بالاتر است. برای این غربالگری مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت و پزشکان خانواده نیز آماده است.

رضا صفری عربی در گفت وگو با خبرنگار دیجیاتور با اعلام این خبر که تا دوم دی ماه جاری، از جمعیت دو میلیون و ۱۵۵ هزار نفری افراد ۱۸ سال و بالاتر تحت پوشش موسسه آموزش عالی علوم علوم درمانی مازندران یک میلیون و ۱۱۶ هزار نفر غربالگری شدند، افزود: این تعداد ۵۱.۸ درصد گروه هدف را شامل می‌شود.

وی افزود: در مجموع ۲۱ هزار و ۵۶۱ فرد جدید مشکوک به پرفشاری خون و ۲۳ هزار و ۶۳۲ نفر مشکوک به دیابت شناسایی شده‌اند و قریب ۶۵ درصد از افراد غربال شده دارای اضافه وزن یا چاقی هستند.

وی گفت: پویش ملی سلامت از ۲۰ آبان شروع شده و تا ۱۵ دی ادامه دارد و در این پویش ملی کلیه افراد ۱۸ سال و بالاتر از نظر فشار خون، قند خون ناشتا و قد و وزن و وضعیت چاقی یا اضافه وزن غربالگری می‌شوند.

صفری ادامه داد: در اجرای این پویش ملی، کلیه مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت و پزشکان خانواده آماده انجام رایگان غربالگری هستند.


تا دوم دی ماه جاری، از جمعیت دو میلیون و ۱۵۵ هزار نفری افراد ۱۸ سال و بالاتر تحت پوشش موسسه آموزش عالی علوم علوم درمانی مازندران یک میلیون و ۱۱۶ هزار نفر غربالگری شدند. این تعداد ۵۱.۸ درصد گروه هدف را شامل می‌شود.

در مجموع ۲۱ هزار و ۵۶۱ فرد جدید مشکوک به پرفشاری خون و ۲۳ هزار و ۶۳۲ نفر مشکوک به دیابت شناسایی شده‌اند و قریب ۶۵ درصد از افراد غربال شده دارای اضافه وزن یا چاقی هستند.

پویش ملی سلامت از ۲۰ آبان شروع شده و تا ۱۵ دی ادامه دارد و در این پویش ملی کلیه افراد ۱۸ سال و بالاتر از نظر فشار خون، قند خون ناشتا و قد و وزن و وضعیت چاقی یا اضافه وزن غربالگری می‌شوند.

در اجرای این پویش ملی، کلیه مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت و پزشکان خانواده آماده انجام رایگان غربالگری هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *