هزینه‌ی درمان مددجویان کردستان به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان صرف شد.

۱۶ میلیارد تومان برای درمان مددجویان کردستانی هزینه شد


بر اساس گفته‌های امید عسکری، در طول سال جاری تاکنون برای پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان به نیازمندان مبلغی بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان برای ۱۵ هزار و ۲۳۵ مددجو صرف شده است. همچنین سه میلیارد تومان برای چهار هزار و ۱۸ بیمار خاص و صعب‌العلاج در نظر گرفته شده است. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های بستری و اورژانس بیمارستان‌ها، علم عناصر درمانی، پرتو درمانی، اتاق عمل و پروتزها و لوازم مصرفی علوم درمانی است. همچنین هزینه‌های پاراکلینیکی مانند آزمایشگاه پاتولوژی، تصویربرداری، خدمات توانبخشی، انواع ویزیت، خدمات دندانپزشکی، خدمات نقاهتگاهی و سایر خدمات تشخیصی نیز شامل این مبالغ می‌شود. در کل، هزینه‌های پیوند کلیه و خرید تجهیزات علوم درمانی نیز در این مبلغ قرار دارد.

امید عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون برای پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان نیازمندان ۱۳ میلیارد تومان برای ۱۵ هزار و ۲۳۵ مددجو هزینه شده است.

وی افزود: همچنین سه میلیارد تومان برای چهار هزار و ۱۸ بیمار خاص و صعب‌العلاج طی امسال هزینه شده است.

عسکری تصریح کرد: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های بستری و اورژانس بیمارستان‌ها، علم عناصر درمانی، پرتو درمانی هزینه‌های اتاق عمل و پروتزها و لوازم مصرفی علوم درمانی بوده است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان کردستان ادامه داد: همچنین این مبلغ شامل هزینه‌های پاراکلینیکی مانند آزمایشگاه پاتولوژی، تصویربرداری، هزینه‌های خدمات توانبخشی، هزینه‌های انواع ویزیت، هزینه‌های خدمات دندانپزشکی، هزینه خدمات نقاهتگاهی و سایر خدمات تشخیصی است.

عسکری افزود: پیوند کلیه و خرید تجهیزات علوم درمانی نیز شامل این هزینه‌ها می‌شود.


از ابتدای سال‌جاری تاکنون، برای پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان نیازمندان 13 میلیارد تومان برای 15 هزار و 235 مددجو هزینه شده است. همچنین، سه میلیارد تومان برای چهار هزار و 18 بیمار خاص و صعب‌العلاج هزینه شده است. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های بستری و اورژانس بیمارستان‌ها، علم عناصر درمانی، پرتو درمانی، هزینه‌های اتاق عمل و پروتزها و لوازم مصرفی علوم درمانی بوده است. علاوه بر این، این مبلغ شامل هزینه‌های پاراکلینیکی مانند آزمایشگاه پاتولوژی، تصویربرداری، هزینه‌های خدمات توانبخشی، هزینه‌های انواع ویزیت، هزینه‌های خدمات دندانپزشکی، هزینه خدمات نقاهتگاهی و سایر خدمات تشخیصی است. پیوند کلیه و خرید تجهیزات علوم درمانی نیز شامل این هزینه‌ها می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *