شروع عملیات پمپاژ از تونل سوم کوهرنگ به زودی

پمپاژ از تونل سوم کوهرنگ بزودی آغاز می‌شود


در این متن، آقای علیرضا الماسوندی، مدیر حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود در نشست با تشکل‌های دانشجویی استان اصفهان، به طرح مطالعات جامع حوضه آبریز زاینده‌رود پرداخته است. وی اظهار داشته است که در این طرح مطالعات، مسائلی مانند فرونشست زمین، مسائل اکوسیستم و مالی و اجتماعی، به تعادل رساندن منابع و مصارف حوضه آبریز زاینده‌رود، مورد بررسی قرار گرفته است. آقای الماسوندی همچنین تأکید کرده است که در این طرح، با همکاری استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان و با استفاده از ظرفیت بیش از ۱۶۰ نفر از کارشناسان و متخصصان خبره، شش سناریو برای پاسخگویی به نیازها و اقدامات لازم، تعریف شده است. وی همچنین تأکید کرده است که اقدامات علاج بخشی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تعادل مصارف و منابع و به حداقل رساندن کسری منابع منابع آبی نیز تدوین شده است. در ادامه، آقای الماسوندی به فعالیت‌های اخیر شرکت منابع آبی منطقه‌ای اصفهان اشاره کرده است و تأکید کرده است که استان اصفهان در نصب کنتورهای الکترومغناطیس بر روی چاه‌ها، به شرایط مطلوبی دست یافته است.

به گزارش دیجیاتور به نقل از ارتباطات سازمانی شرکت منابع آبی منطقه‌ای اصفهان، علیرضا الماسوندی در نشست با تشکل‌های دانشجویی استان اصفهان اظهار داشت: طرح مطالعات جامع حوضه آبریز زاینده رود با پیش بینی برنامه‌ها و سناریوهای لازم برای به تعادل رساندن منابع و مصارف این حوضه انجام شد.

وی با اشاره به شاخص‌های حکمرانی خوب منابع آبی مانند شفافیت، مشارکت، مقررات محوری، کارایی و مسئولیت پذیری در این مطالعات افزود: در طرح مطالعات جامع حوضه آبریز زاینده رود مسأله فرونشست زمین به طور مشخص در الویت است.

مدیر حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود تصریح کرد: فرونشست، مسائل اکوسیستم و مالی و اجتماعی در مطالعات جامع حوضه آبریز زاینده رود لحاظ شده است.

الماسوندی ادامه داد: بر اساس این مطالعات جامع، برنامه‌های اقدام به طور پویا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و برنامه تصمیم سازی و تصمیم گیری با مشارکت همه ذی نفعان و ذی مدخلان صورت می‌پذیرد.

وی با تأکید بر اینکه در این طرح همه ابعاد و جوانب حوضه آبریز زاینده رود در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: با توجه به حساسیت حوضه زاینده رود و تفاوت آن با حوضه‌های دیگر ترکیبی از مدل‌ها با همکاری استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان و از ظرفیت بیش از ۱۶۰ نفر از کارشناسان و متخصصان خبره صاحب نظر برای مطالعات استفاده شده است.

مدیر حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود اضافه کرد: با استانداردهای روز جهانی شش سناریو در این مطالعات تعریف شده تا طبق آن برای پاسخگویی به همه گروداران اقدامات لازم تدوین شود.

الماسوندی با تأکید بر اینکه مطالعات جامع فرابخشی است، افزود: برای پیاده سازی مطالعات جامع نیازمند اقدامات، همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها هستیم و اقدامات علاج بخشی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تعادل مصارف و منابع و به حداقل رساندن کسری منابع منابع آبی تبیین شدند.

مدیر حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود خاطر نشان کرد: در این مطالعات الگوهای کشت، نحوه برداشت منابع آبی، حقآبه های اکوسیستم و کشاورزان، سهم منابع آبی شرب و تولیدی و به عبارتی سهم تمام گروداران و ذینفعان لحاظ شده است.

وی همچنین به اقدامات و فعالیت‌های اخیر شرکت منابع آبی منطقه‌ای اصفهان اشاره کرد و افزود: استان اصفهان در نصب کنتورهای الکترومغناطیس بر روی چاه هانسبت به گذشته شرایط مطلوبی دارد.

الماسوندی اضافه کرد: در استان اصفهان علاوه بر سازماندهی برداشت از منابع آبی‌های زیرزمینی، برداشت از منابع آبی سطحی نیز نظام مند است به نحوی که در پاییز سال جاری در زمان رهاسازی منابع آبی به طور کامل کلیه برداشت‌ها در طول مسیر رودخانه زاینده رود کنترل شد.


مطالعات جامع حوضه آبریز زاینده رود با همکاری تشکل‌های دانشجویی استان اصفهان انجام شد.

شاخص‌های حکمرانی خوب منابع آبی مانند شفافیت، مشارکت، مقررات محوری، کارایی و مسئولیت پذیری در این مطالعات لحاظ شده است.

فرونشست زمین در حوضه آبریز زاینده رود به طور مشخص در الویت قرار دارد.

مسائل اکوسیستم، مالی و اجتماعی نیز در مطالعات جامع حوضه آبریز زاینده رود مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس این مطالعات جامع، برنامه‌های اقدام به طور پویا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و برنامه تصمیم سازی و تصمیم گیری با مشارکت همه ذی نفعان و ذی مدخلان صورت می‌پذیرد.

در طرح مطالعات جامع حوضه آبریز زاینده رود، ترکیبی از مدل‌ها با همکاری استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان و با استفاده از ظرفیت بیش از ۱۶۰ نفر از کارشناسان و متخصصان خبره صاحب نظر برای مطالعات استفاده شده است.

برای پاسخگویی به همه گروداران، شش سناریو در این مطالعات تعریف شده و اقدامات لازم برای پاسخگویی به همه گروداران بر اساس این سناریوها تدوین شده است.

مطالعات جامع برای تعادل مصارف و منابع منابع آبی نیازمند همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها است و اقدامات علاج بخشی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تعادل مصارف و منابع و کاهش کسری منابع منابع آبی تعیین شده است.

در مطالعات جامع حوضه آبریز زاینده رود، الگوهای کشت، نحوه برداشت منابع آبی، حقآبه‌های اکوسیستم و کشاورزان، سهم منابع آبی شرب و تولیدی و سهم گروداران و ذینفعان در نظر گرفته شده است.

استان اصفهان در نصب کنتورهای الکترومغناطیس بر روی چاه هانسبت به گذشته شرایط مطلوبی دارد.

در استان اصفهان علاوه بر سازماندهی برداشت از منابع آبی‌های زیرزمینی، برداشت از منابع آبی سطحی نیز به نحوی نظام مند است و در پاییز سال جاری در زمان رهاسازی منابع آبی، کلیه برداشت‌ها در طول مسیر رودخانه زاینده رود کنترل شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *