پرداخت ۳۱۷ میلیارد تومان به سازماندهی شهری از طریق وجوه دولتی بر ارزش افزوده

پرداخت ۳۱۷ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری


در این متن، آمده است که درصد وجوه دولتی بر ارزش افزوده در سال گذشته از برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۲ ارتقا یافته است. همچنین، بیان شده است که از محل وجوه دولتی بر ارزش افزوده در سال جاری، ۱۷۹ میلیارد تومان به سازماندهی شهری های استان و ۸۱ میلیارد تومان به روستاها پرداخت شده است. در نهایت، ذکر شده است که در سال ۱۴۰۱، ۲۷۵ میلیارد تومان از محل وجوه دولتی بر ارزش افزوده در استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، علی کریمدادی عصر شنبه در شورای برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه ۵۴ صدم درصد سال گذشته وجوه دولتی بر ارزش افزوده، از محل بند “ب ” تبصره ۱۱ برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۲ به ۱۱.۵۳ درصد ارتقا پیدا کرده است، گفت: از ۳۱۷ میلیارد تومان پرداختی از محل وجوه دولتی بر ارزش افزوده در سال جاری ،۱۷۹ میلیارد تومان سهم سازماندهی شهری ها استان بوده است که ۸۳ میلیارد تومان آن به سازماندهی شهری بیرجند داده شده است.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: از این محل ۸۱ میلیارد تومان به روستاها، ۳۵ میلیارد تومان برای عشایری و ۹ میلیارد تومان برای روستاهای فاقد دهیاری به فرمانداری های مورد نظر پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۱، ۲۷۵ میلیارد تومان از محل وجوه دولتی بر ارزش افزوده در استان پرداخت شده است.


۵۴ صدم درصد سال گذشته وجوه دولتی بر ارزش افزوده ارتقا پیدا کرده است.
۱۷۹ میلیارد تومان سهم سازماندهی شهری ها استان بوده است.
۸۳ میلیارد تومان سهم سازماندهی شهری بیرجند است.
۸۱ میلیارد تومان به روستاها، ۳۵ میلیارد تومان برای عشایری و ۹ میلیارد تومان برای روستاهای فاقد دهیاری پرداخت شده است.
۲۷۵ میلیارد تومان از محل وجوه دولتی بر ارزش افزوده در استان پرداخت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *