بازرگانی بین‌الملل ۱۲ ساله کالای اساسی به ارزش ۱۵۷ میلیارد دلار

واردات ۱۵۷ میلیارد دلار کالای اساسی در ۱۲ سال


میزان بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی در ایران در سال‌های مختلف و در دو دهه گذشته تغییرات متفاوتی داشته است. طبق آمار گمرک، این بازرگانی بین‌الملل از ۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۹ میلیارد و ۳۵۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. از سال ۹۵ به بعد، میزان بازرگانی بین‌الملل این کالاها افزایش یافت و در سال ۹۸ به ۱۴ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار رسید. اما در سال ۹۹، دوباره کاهش ۲۵ درصدی را تجربه کرده و به ۱۰ میلیارد ۷۸۹ میلیون دلار رسید. در سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۰ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار وارد شد که نسبت به سال قبلش ۳۳ درصد در وزن و ۷۲ درصد در ارزش افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۱، نزدیک ۲۵ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار وارد شده است، با کاهش ۱۹ درصدی در وزن و افزایش ۲ درصدی در ارزش. از فروردین تا پایان آبان ماه امسال نیز ۱۵ میلیون و ۷۱۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار وارد شده است، با کاهش ۱.۳۶ درصدی در وزن و ۴.۴۸ درصدی در ارزش. متوسط ارزش هر تن کالای اساسی وارداتی در دوازده سال اخیر به طور میانگین ۶۱۰ دلار بوده است. میزان بازرگانی بین‌الملل انواع کالاهای اساسی در این دوازده سال ۵۸ میلیون تن به ارزش ۱۵۷ میلیارد دلار است. نوع کالاهای اساسی وارد شده شامل بذر، دانه‌های روغنی، برنج، تجهیزات علوم درمانی، تخم مرغ، جو، چای خشک، حبوبات، خمیر کاغذ، داروهای دامی، ذرت، روغن‌های خوراکی، سموم تکنیکال شیمیایی، شکر خام، کاغذ چاپ و تحریر، کنجاله سویا، کود شیمیایی، گندم، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت مرغ، لاستیک سنگین، ماشین آلات تولیدکننده کالاهای اساسی و مواد اولیه دارو است.

به گزارش دیجیاتور، آمار گمرک نشان می‌دهد که میزان بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی در روندی نزولی، از ۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۹ میلیارد و ۳۵۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ رسیده که کمترین میزان بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی طی دوازده سال اخیر بوده است.

همچنین از سال ۹۵ به بعد، میزان بازرگانی بین‌الملل این کالاها روندی صعودی داشته و به رقم ۱۴ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار در سال ۹۸ رسیده است، اما در سال ۹۹ مجدداً کاهشی ۲۵ درصدی را تجربه کرده و به ۱۰ میلیارد ۷۸۹ میلیون دلار رسیده است.

در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار وارد کشور شده که افزایش ۳۳ درصدی در وزن و ۷۲ درصدی در ارزش نسبت به سال قبلش داشته است.

آمار گمرک نشان می‌دهد نزدیک ۲۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار کالای اساسی در سال ۱۴۰۱ وارد کشور شده که با وجود کاهش ۱۹ درصدی در وزن، از نظر ارزش ۲ درصد افزایش داشته است.

از فروردین تا پایان آبان ماه امسال نیز ۱۵ میلیون و ۷۱۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۱.۳۶ درصدی در وزن و ۴.۴۸ درصدی در ارزش داشته است.

بازرگانی بین‌الملل ۱۵۷ میلیارد دلار کالای اساسی در ۱۲ سال

بر اساس این گزارش، متوسط ارزش هر تن کالای اساسی وارداتی طی دوازده سال اخیر، به طور میانگین در حدود ۶۱۰ دلار بوده است. کمترین رقم متوسط ارزش گمرکی کالاهای اساسی متعلق به سال به سال ۱۳۹۴ با ۵۱۶ دلار و بیشترین آن متعلق به سال ۱۳۹۲ با ۷۶۴ میلیون دلار بوده است. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۸ ماهه نخست امسال متوسط ارزش هر تن کالای اساسی به ترتیب ۷۲۹ دلار و ۷۵۱ دلار ثبت شده است.

از سال ۱۳۹۱ تا پایان آبان ماه امسال، میزان بازرگانی بین‌الملل انواع کالاهای اساسی (۲۵ گروه کالایی) ۵۸ میلیون تن به ارزش ۱۵۷ میلیارد دلار رسیده است.

کالاهای اساسی وارد شده به کشورمان در این ۱۲ سال شامل انواع بذر، انواع دانه‌های روغنی، برنج، تجهیزات و ملزومات علوم درمانی، تخم مرغ، جو، چای خشک، حبوبات، خمیر کاغذ، داروهای دامی ضروری، ذرت، روغن‌های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام، سموم تکنیکال شیمیایی، شکر خام، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ مطبوعات، کنجاله سویا، کود شیمیایی، گندم، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت مرغ، لاستیک سنگین، ماشین آلات تولیدکننده کالاهای اساسی و مواد اولیه دارو بوده است.


میزان بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۱، ۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار بوده است و تا سال ۱۳۹۴ به ۹ میلیارد و ۳۵۲ میلیون دلار کاهش یافته است. از سال ۹۵ به بعد این میزان به رقم ۱۴ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار رسیده است. اما در سال ۹۹ تا میزان بازرگانی بین‌الملل کاهش یافته و به ۱۰ میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلار رسیده است.

در سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۰ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار وارد کشور شده است که از سال قبل ۳۳% وزن و ۷۲% ارزش را افزایش داده است. در سال ۱۴۰۱ نزدیک ۲۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که در وزن ۱۹% کاهش را تجربه کرده است اما ارزش آن ۲% افزایش داشته است.

از فروردین تا پایان آبان ماه امسال ۱۵ میلیون و ۷۱۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، در وزن ۱.۳۶% و در ارزش ۴.۴۸% کاهش یافته است.

متوسط ارزش هر تن کالای اساسی وارداتی طی دوازده سال اخیر، حدود ۶۱۰ دلار بوده است. کمترین رقم متوسط ارزش گمرکی کالاهای اساسی متعلق به سال ۱۳۹۴ با ۵۱۶ دلار و بیشترین آن متعلق به سال ۱۳۹۲ با ۷۶۴ دلار بوده است. در سال ۱۴۰۱ و ۸ ماهه نخست امسال متوسط ارزش هر تن کالای اساسی به ترتیب ۷۲۹ دلار و ۷۵۱ دلار ثبت شده است.

از سال ۱۳۹۱ تا پایان آبان ماه امسال، میزان بازرگانی بین‌الملل انواع کالاهای اساسی (۲۵ گروه کالایی) ۵۸ میلیون تن به ارزش ۱۵۷ میلیارد دلار رسیده است.

کالاهای اساسی وارد شده به کشور در این ۱۲ سال شامل انواع بذر، انواع دانه‌های روغنی، برنج، تجهیزات و ملزومات علوم درمانی، تخم مرغ، جو، چای خشک، حبوبات، خمیر کاغذ، داروهای دامی ضروری، ذرت، روغن‌های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام، سموم تکنیکال شیمیایی، شکر خام، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ مطبوعات، کنجاله سویا، کود شیمیایی، گندم، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت مرغ، لاستیک سنگین، ماشین آلات تولیدکننده کالاهای اساسی و مواد اولیه دارو بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *