وضعیت هوای پایتخت همچنان آلوده است.

هوای پایتخت همچنان آلوده است

0 نظر


با توجه به آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در عدد ۱۱۴ قرار دارد و وضعیت هوای تهران در شرایط نارنجی است. در ۲۴ ساعت گذشته، شاخص کیفیت هوا در عدد ۱۳۷ قرار داشته و برای گروه‌های حساس جامعه هوا آلوده بوده است. از ابتدای سال، تهران ۹ روز هوای پاک، ۱۸۳ روز هوای قابل قبول، ۷۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. در مدت مشابه سال قبل، تهران ۲ روز هوای پاک، ۱۴۶ روز هوای قابل قبول، ۱۱۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۶ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۴ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط نارنجی است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۳۷ قرار گرفته بود و هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده و در وضعیت نارنجی قرار داشت.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۱۸۳ روز هوای قابل قبول، ۷۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۴۶ روز هوای قابل قبول، ۱۱۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۶ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.


شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۴ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط نارنجی است. هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده و در وضعیت نارنجی قرار داشته است. تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۱۸۳ روز هوای قابل قبول، ۷۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۴۶ روز هوای قابل قبول، ۱۱۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۶ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *