بازار سهام: نمادهای مورد تقاضا در مطالعات تاریخی ۳ دی ۱۴۰۲ با رشد ۱۴ درصدی

نمادهای پرتقاضای بورس ۳ دی ۱۴۰۲/ نمادی که به مثبت ۱۴ درصد رسید


در امروز شاخص کل بازار سهام با بیش از 8200 واحد کاهش یافت و بیشتر نمادهای بازار سرمایه منفی بودند. پس از ریزش اولیه شاخص کل به 2400 واحد، با افزایش بیشتر عرضه به 8200 واحد رسید. هرچند شاخص کل هم وزن در ابتدا مثبت بود، اما در انتهای معاملات نیز منفی شد. همچنین تعداد نمادهای منفی تقریباً دو برابر نمادهای مثبت بودند که 389 نماد منفی و 29 نماد در وضعیت صف فروش قرار داشتند. در اما مهم‌ترین نکته امروز، رسیدن نماد زماهان به مثبت 14.6 درصد در آخرین قیمت سهم بود. این نماد با افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون دامنه نوسان باز شده بود و با خبر مثبت مزایده فروش یک ساختمان توانست مثبت شود. همچنین نمادهای پرتقاضا در روز پرعرضه بازار سهام عبارتند از: زماهان، پارتا، شپلی، وسدید و ملت. همچنین نمادهایی که برآیند ورود پول‌های بزرگ به نسبت ارزش معاملات و برآیند ورود پول‌های بزرگ در هر سهم را بیشترین مقدار داشتند عبارتند از: شتوکا، تکمبا، زماهان، دامین و پارتا. همچنین نمادهای با بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی و ماهانه به ترتیب وهور، فروسیل، حآسا، نمرینو، دارو و زماهان، وهور، سلار، مفاخر، ملت و حآسا بودند.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، شاخص کل بازار سهام امروز بیش از ۸۲۰۰ واحد ریزش کرده و بیشتر نمادهای بازار سرمایه منفی بودند، در ابتدای معاملات یکشنبه ریزش شاخص کل به میزان ۲۴۰۰ واحد بوده که در انتهای معاملات با افزایش بیشتر عرضه به ۸۲۰۰ واحد رسید، در ابتدای معاملات شاخص کل هم وزن مثبت بوده و در انتهای معاملات شاخص کل هم وزن نیز منفی شد.

اما تعداد نمادهای منفی تقریباً ۲ برابر نمادهای مثبت بود، ۳۸۹ نماد منفی و ۲۹ نماد در وضعیت صف فروش قرار داشتند.

اما نکته جالب معاملات امروز رسیدن نماد زماهان به مثبت ۱۴.۶ درصد در آخرین قیمت سهم بود، این نماد به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون دامنه نوسان باز شده بود و با خبر مثبت مزایده فروش یک ساختمان توانست مثبت شود.

نمادهای پرتقاضا در روز پرعرضه بازار سهام عبارتند از:

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ در هر سهم
زماهان، پارتا، شپلی، وسدید، ملت

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ به نسبت ارزش معاملات هر سهم
شتوکا، تکمبا، زماهان، دامین، پارتا

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
وهور، فروسیل، حآسا، نمرینو، دارو

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماهانه
زماهان، وهور، سلار، مفاخر، ملت، حآسا


شاخص کل بازار سهام امروز با بیش از ۸۲۰۰ واحد ریزش کرد. بیشتر نمادها در بازار سرمایه منفی بودند. در ابتدای معاملات، شاخص کل به میزان ۲۴۰۰ واحد ریزش داشت و در انتهای معاملات تا ۸۲۰۰ واحد رسید. هم وزنی شاخص کل در ابتدا مثبت بود اما در انتها منفی شد. تعداد نمادهای منفی تقریباً دو برابر نمادهای مثبت بود و ۳۸۹ نماد منفی و ۲۹ نماد در وضعیت صف فروش قرار داشتند. یکی از نمادهای مثبت، زماهان، ۱۴.۶ درصد افزایش قیمت سهم را تجربه کرد. این نماد به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون دامنه نوسان باز شده بود و با خبر مثبت مزایده فروش ساختمان، مثبت شد. نمادهای پرتقاضا در روز پرعرضه بازار سهام عبارتند از زماهان، پارتا، شپلی، وسدید و ملت. نمادهایی که بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ به نسبت ارزش معاملات را داشتند شتوکا، تکمبا، زماهان، دامین و پارتا بودند. همچنین نمادهایی که بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی و حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماهانه را داشتند به ترتیب وهور، فروسیل، حآسا، نمرینو و دارو بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *