نشست معرفی فرصت‌های تامین مالی در ارائه خدمات دکل‌های حفاری

نشست معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه خدمات دکل‌های حفاری


شرکت ملی منابع هیدروکربن ایران با هدف مردمی‌سازی دانش مالی منابع هیدروکربن و گاز و افزایش ساخت و ساز، قصد دارد با استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، خدمات دکل‌های حفاری را خریداری کند. این طرح شامل امضای قرارداد خرید تضمینی ۱۰ ساله با سرمایه‌گذاران، سازندگان، تأمین‌کنندگان و شرکت‌های خدمات فنی چاه است. این قراردادها با رعایت مزایای قانونی و با انجام تشریفات قانونی به شرکت‌های حائز شرایط مالی و اجرایی واگذار می‌شود. برای معرفی فرصت‌های تامین مالی و چارچوب قراردادها، نشستی در محل مرکز همایش‌های کوشک شرکت ملی منابع هیدروکربن ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش دیجیاتور به نقل از وزارت منابع هیدروکربن، در اجرای روابط حکومتی‌های کلی دانش مالی مقاومتی و با هدف مردمی‌سازی دانش مالی منابع هیدروکربن و گاز و با توجه به لزوم تأمین دستگاه‌های حفاری دریایی و خشکی مورد نیاز نگهداشت، افزایش ساخت و ساز منابع هیدروکربن و گاز و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، شرکت ملی منابع هیدروکربن ایران در نظر دارد با استفاده از ظرفیت قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی، نسبت به خرید تضمینی خدمات دکل‌های حفاری اقدام کند.

در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران، سازندگان، تأمین‌کنندگان و شرکت‌های خدمات فنی چاه ضمن امضای قرارداد خرید تضمینی ۱۰ ساله با شرکت ملی منابع هیدروکربن ایران، نسبت به ارائه خدمات دکل‌های حفاری مورد نیاز اقدام می‌کنند.

این قراردادها از مزایای قانونی مندرج در ماده ۲۰ مقررات برنامه هفتم توسعه کشور برخوردار بوده و پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه به شرکت‌های حائز شرایط مالی و اجرایی واگذار می‌شود.

به‌منظور معرفی فرصت‌های تامین مالی و چارچوب قراردادهای موضوع این طرح، نشستی در مطالعات تاریخی ۲۶ دی‌ماه امسال در محل مرکز همایش‌های کوشک شرکت ملی منابع هیدروکربن ایران برگزار می‌شود.


شرکت ملی منابع هیدروکربن ایران قصد دارد با استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی، خدمات دکل‌های حفاری را خریداری کند. این قراردادها بر اساس ماده ۲۰ مقررات برنامه هفتم توسعه کشور به شرکت‌های حائز شرایط مالی و اجرایی واگذار می‌شود. در این راستا، نشستی برای معرفی فرصت‌های تامین مالی و چارچوب قراردادهای این طرح برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *