مراکز درمانی توانایی خودکفایی کامل از پذیرش پزشکان غیرایرانی به دست آورده است.

مراکز درمانی از پذیرش پزشکان غیرایرانی به خودکفایی کامل رسیده است


در دیدار با آیت الله علم الهدی، محمد رییس زاده، رئیس سازمان نظام علوم درمانی کشور، اعلام کرد که طبق اعلام اندیشکده‌های پژوهشی معتبر، تا سال ۲۰۳۰، کمبود متخصصان و پزشکان فوق تخصص در جهان از ۱۸ میلیون نفر فراتر می‌رود و اظهار کرد که مراکز درمانی ایران از پذیرش پزشکان غیرایرانی به خودکفایی کامل در نیروی انسانی متخصص رسیده است. وی همچنین اظهار کرد که درمان در داخل کشور ایران بهتر از مسافرت به اروپا یا آمریکا است و همچنین اعلام کرد که در حال حاضر دیگر پزشکان متخصص و فوق تخصص از سایر کشورها در ایران طبابت نمی‌کنند بلکه دانشجویان غیرایرانی نیز در مراکز آموزشی به تحصیل می‌پردازند. او با اشاره به آمار قدیمی و جدید پزشکان فوق تخصص و متخصص ایرانی و بانویان بیان کرد که تعداد این گروه‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است و تعداد دانشکده‌های علوم درمانی نیز رشد قابل توجهی داشته است. او این رشد را با حمایت از کادر درمان و حفظ کرامت پزشکان و مردمی ایران عزیز به عنوان یک پیشرفت افتخارآمیز در دوران تحول سیاسی توصیف کرد.

به گزارش دیجیاتور، محمد رییس زاده ظهر شنبه در دیدار با آیت الله علم الهدی با بیان اینکه طبق اعلام اندیشکده‌‎های پژوهشی معتبر، تا سال ۲۰۳۰، کمبود متخصصان و پزشکان فوق تخصص در جهان از ۱۸ میلیون نفر فراتر می‌رود، اظهار کرد: حقیقت فضای امروز جامعه علوم درمانی در ایران آن است که مراکز درمانی ما از پذیرش پزشکان غیرایرانی به خودکفایی کامل در نیروی انسانی متخصص رسیده است.

رییس سازمان نظام علوم درمانی کشور گفت: به‌طور کامل، هیچ بیماری حتی از اقشار متمول و برخوردار وجود ندارد که مسافرت به اروپا و آمریکا برای درمان را امیدوارکننده‌تر از ادامه فرآیند درمان در داخل کشور بداند.

وی افزود: در حال حاضر، نه‌تنها دیگر پزشکان متخصص و فوق تخصص از سایر کشورها در ایران طبابت نمی‌کنند بلکه دانشجویان غیرایرانی در مراکز آموزشی به تحصیل می‌پردازند تا اعتبار مدرک تخصص و فوق تخصص خود را با تحصیل در ایران ارتقا دهند.

رییس زاده بیان کرد: در سال ۱۳۶۲ حدود ۱۳ هزار پزشک در کشور فعال بودند که ۵ هزار نفر از آنان متخصص بودند درحالی که این آمار اکنون به ۱۶۵ هزار نفر رسیده و ۵۰ هزار نفر از آنان متخصص هستند. در آن زمان فقط ۳ بانوی پزشک فوق تخصص و ۷۰۰ بانوی پزشک متخصص در کشور مشغول طبابت بودند که اکنون این آمار به ۱۷۰۰ بانوی فوق تخصص و ۲۲ هزار بانوی پزشک متخصص رسیده است.

رییس سازمان نظام علوم درمانی کشور اظهار کرد: تعداد دانشکده‌های علوم درمانی هم از ۷ مرکز به ۷۰ مرکز رسیده و این روند افتخارآمیز در ۴۵ سال عمر بابرکت تحول سیاسی باید با حمایت از کادر درمان و حفظ کرامت پزشکان متعهد و مردم‎دار ایران عزیز ادامه پیدا کند.


تا سال ۲۰۳۰، کمبود متخصصان و پزشکان فوق تخصص در جهان از ۱۸ میلیون نفر فراتر می‌رود. حقیقت فضای امروز جامعه علوم درمانی در ایران آن است که مراکز درمانی ما از پذیرش پزشکان غیرایرانی به خودکفایی کامل در نیروی انسانی متخصص رسیده است. هیچ بیماری حتی از اقشار متمول و برخوردار وجود ندارد که مسافرت به اروپا و آمریکا برای درمان را امیدوارکننده‌تر از ادامه فرآیند درمان در داخل کشور بداند. در حال حاضر، نه‌تنها دیگر پزشکان متخصص و فوق تخصص از سایر کشورها در ایران طبابت نمی‌کنند بلکه دانشجویان غیرایرانی در مراکز آموزشی به تحصیل می‌پردازند تا اعتبار مدرک تخصص و فوق تخصص خود را با تحصیل در ایران ارتقا دهند. تعداد دانشکده‌های علوم درمانی هم از ۷ مرکز به ۷۰ مرکز رسیده و این روند افتخارآمیز در ۴۵ سال عمر بابرکت تحول سیاسی باید با حمایت از کادر درمان و حفظ کرامت پزشکان متعهد و مردم‎دار ایران عزیز ادامه پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *