متن آهنگ Home Alone کوروش


متن آهنگ Home Alone کوروش

[اینترو]
همیشه تنهایی رو توو خونه به همه چی ترجیح میدم
چون فقط خودتی و خودت، تنهایی آدم رو قوی میکنه
Home alone
کوری وان

[کورس]
خیلی وقته نیستم روی مود، یه
شهرت نمیذاره بشه حالت خوب که
اینستام پر DMهای نوده
میرم روو خط این دیلرها بکوب هی
چشمام همیشه پاره خونه
پیشمی ولی تنهاترینم توو خونه
چشمام همیشه پاره خونه
نموند واسمونم حتی یه بهونه
خیلی وقته نیستم روی مود، یه
شهرت نمیذاره بشه حالت خوب که
اینستام پر DMهای نوده
قلبم نمیخواد دیگه انگار بکوبه
چشمام همیشه پاره خونه
پیشمی ولی تنهاترینم توو خونه
چشمام همیشه پاره خونه
نموند واسمونم حتی یه بهونه

[ورس یک]
هی قول دادم بهت نزنم و میزنم زیرش
بگو چی عوض میشه
من رو تهدید نکن میرم از پیشت، بیب
من خودمم، * نیستش
میشه روی مخم نری؟
بگو چند ساعته پشت دری
نشه ازت هم خبری
میخوام نمونه ازت اثری
میشه روی مخم نری؟
بیشتر از این نشنوی دری وری
همه چی رو دادیم ما به *
آره دادیم ما به *
آره دادیم ما به *
بگو الآن کجان اون روزها
با هم بودیم دوتایی رو ماه
دادیم همه چی رو ما به *
ما به *، ما به *، ما به *
نموند دیگه راهی واسه موندن چون
همه چی از جلو چشمم زود رد شد
هر چی اومد نزدیک شه بهم دورتر شد
باید بِکَنی وقتی که این دندون لق شد
میکنن جاج یه سری، چرا روو کلاکِ سری
روی این لاینِ سری
حرفاشون راسته بیبی
بهترین جاش همین جاست
دیگه باس که بری

[کورس]
خیلی وقته نیستم روی مود، یه
شهرت نمیذاره بشه حالت خوب که
اینستام پر DMهای نوده
میرم روو خط این دیلرها بکوب هی
چشمام همیشه پاره خونه
پیشمی ولی تنهاترینم توو خونه
چشمام همیشه پاره خونه
نموند واسمونم حتی یه بهونه
خیلی وقته نیستم روی مود، یه
شهرت نمیذاره بشه حالت خوب که
اینستام پر DMهای نوده
قلبم نمیخواد دیگه انگار بکوبه
چشمام همیشه پاره خونه
پیشمی ولی تنهاترینم توو خونه
چشمام همیشه پاره خونه
نموند واسمونم حتی یه بهونه

متن آهنگ کوروش به نام Home Alone

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *