متن آهنگ کیف پول اپیکور


متن آهنگ کیف پول اپیکور
[اینترو]
باز اپیکه

[ورس یک]
بیب چشاش قرمزه
فاز عرفان میده، رضه
اینجا بوی شاخ میشه بزه
ما که هر چی دخی دیدیم دیگه لزه
هیترا پشتم همه بیناموس
ولی جلوم میان پابوس
میاد رو تخت دوتا روس
منم وحشی، سرخی راموس
بگیر آرامانو، حاجی بیزیه
ولش سیبیلو، دخی ایزیه
چشا خسته، از هیزی
میان *، دوتا سیسی
کردی فست بای، خود برکینگ
هد جک پاول، ولی فریکی
دافم حرصی، نیستم فریکی
* توو بستیش، میام چریکی
زدیم فول سلوت، پرید زود نموند
سریع توو گلوت، غلیظ بود، نبود؟
بیبا -، سرپا آمپول
تو هم قرو بده نیا بامبول
دیگه زیرزمین شده دامبول

[کورس]
با ما باشی گنگ داری
اینجا جنس جوره درباری
بگو چی میخوای انباری
هم سنگ هست، هم ماری
با ما باشی گنگ داری
هیترا حذفن ساری
فاز بکسم زخم کاری
کش میاد کیف پول، رگباری؟

[بریج]
داش امیر

[ورس دو]
یعقوب یعقوب، کیه؟
آژیرای مامور
داریم جنسای مرغوب
همه دست تکون از دور، فرار
همه رفتن، درار
هر شب نیو گرل
دستم پیوره
فست اند فیورس
تک ننداز سرم شلوغ
دست انداز شلپ شلوپ
تختم باز تلق تلوق
پس فرداش ددر دودور
عجب خریِد
انقد زده رنگش پریِد
میگم انقد مهمونی نری اد
اگه میری اد نکنید مری اد
اینا تبرن، دقلن
بدلن، هولن
گنا وا میشه، همه کپلن
کلا تتو ان، فن تتلن
ولی شما بشین پیک هست ها
هم قد دریک هستا
همه عشقل و عشق هستا
الوصل من الوصلا

[کورس]
با ما باشی گنگ داری
اینجا جنس جوره درباری
بگو چی میخوای انباری
هم سنگ هست، هم ماری
با ما باشی گنگ داری
هیترا حذفن ساری
فاز بکسم زخم کاری
کش میاد کیف پول، رگباری؟

[ورس سه]
هر کس هست سلام هایدر اصا
دافی چقد –
الکل چیه چای برسن
دخیا میشن فدام
سیبیلا هم میگن سلام
سلام، سلام، بازم کلان
مادرش زندست، میگن بردنش زندان
عین مادر اکسام
ببین ده تا رو کشتی بزن واکسن هاری
کلثوم اکبری هستن ساکن ساری
الو من نمیخوام سیاه میا
اگه صورتیه بیا بیا
خانم، میگه دیگه ساسی خز شده
تکون میده واسه هیپ هاپیا
اینجا گل هست قد بوستان
بیار دوستاتو واسه دوستام
کیف پول دات می پورسانت
بار سنگین عقب موستانگ

[کورس]
با ما باشی گنگ داری
اینجا جنس جوره درباری
بگو چی میخوای انباری
هم سنگ هست، هم ماری
با ما باشی گنگ داری
هیترا حذفن ساری
فاز بکسم زخم کاری
کش میاد کیف پول، رگباری؟

[اوترو]
حسین تهران نی
جمعه شب میاد

متن آهنگ اپیکور به نام کیف پول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *