متن آهنگ کفته چرسی


متن آهنگ کفته چرسی
[ورس یک]
جلوم برف زمستونه، نخواه که خوب بشم
تهرانم هالیوودم، میکوبیم تا بوق سگ
دافت توو کفمونه، * شد توو رابطت
اینجا همه چی ردیفه، هر چی بخوای آره هست

[کورس]
کفِ ته، کف ته
با ما باشی به نفعته
کفته، کفته
اینجا سفیدی پَرته
کفِ ته، کف ته
با ما باشی به نفعته
کفته، کفته
اینجا سفیدی پَرته

[ورس دو – چرسی]
میان توو جمعم، اَ همه مدل هست
اگه بدی باهامون تو شرتو بکَن
همه منتظرن سلوت وودی بدم
دافم بغلمه نکنه اودی بدم
اینجا بدنا داغه انگار بهم تابیده نور
همه خودی ان انگار میده همسایه تکون
اون دافا * انگار چسبیدن بغل روف
اَ ما نباشی هم تیکتی نی بدی پول
میام دارم میام، به همه میرسم
نترس، نمیری بیرون اینجا با حالِ بد
این جو ثابته اینجا تا بچسبی به سقف
کوری داری چیا؟ بده بهم کارِ سم

[کورس]
کفِ ته، کف ته
با ما باشی به نفعته
کفته، کفته
اینجا سفیدی پَرته
کفِ ته، کف ته
با ما باشی به نفعته
کفته، کفته
اینجا سفیدی پَرته

[ورس سه]
خونه پُر دوده، جنسامون خوبه مودش
همه بالانس، به * اگه میگی بده کارام
کتاشون بازه همه طرح سامان
کفِ ته میبازه که هر کی با ما نزنه پِیک
کفِ ته جوری میام مسئله شه
افتادم وسط فیم، داشتون بلده گیم
میدونم نظرته، کفِ ته هر چی بخوای
میرسه به ما نه به غریبه ها
بدخواهم باید بزنه سریع به چاک

[کورس]
کفِ ته، کف ته
با ما باشی به نفعته
کفته، کفته
اینجا سفیدی پَرته
کفِ ته، کف ته
با ما باشی به نفعته
کفته، کفته
اینجا سفیدی پَرته
متن آهنگ چرسی به نام کفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *