متن آهنگ مرگ رویا کوروش


متن آهنگ مرگ رویا کوروش

[اینترو]
از چی ترسیدی؟
ما که هر چی شد هر بار
بازم صد دفعه همو بخشیدیم
هی زدم داد، ولی نشنیدی
بگو چند دفعه سرمون با همه اینا جنگیدیم

[ورس یک]
تک و تنها، با چشم های باز
برام خواب ببین
سفت دستم رو بگیر راه بریم
روی دریا، روی دریا
روی ابرها، توی قایق
ما هم روی ساحلیم هر چی پیداست
ما هم عاشقیم، هیش
نمیخواد بگی، بگی

[کورس]
میدوییم تا –
انگار شدیم گم توی این دنیا
کاشکی نرسه مرگ این رویا
نه نه نرسه مرگ این رویا
میدوییم تا –
هر کدوممون یه ور دنیا
کاشکی نرسه مرگ این رویا
نه نه نرسه مرگ این رویا

[هوک]
از چی ترسیدی؟
ما که هر چی شد هر بار
بازم صد دفعه همو بخشیدیم
هی زدم داد، ولی نشنیدی
بگو چند دفعه سرمون با همه اینا جنگیدیم

[کورس]
میدوییم تا –
دنبالمونن همه عین این دزدها
کاشکی نرسه مرگ این رویا
نه نه نرسه مرگ این رویا
میدوییم تا –
هر کدوممون یه ور دنیا
کاشکی نرسه مرگ این رویا
نه نه نرسه مرگ این رویا

متن آهنگ کوروش به نام مرگ رویا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *