متن آهنگ مازندران کانفیدنشال Mazandaran Confidential تیم و هیپهاپولوژیست


متن آهنگ مازندران کانفیدنشال Mazandaran Confidential تیم و هیپهاپولوژیست

[ورس یک – هیپهاپولوژیست]
ماشینم بزرگه نورش بالائه حق با منه
خبر هر مریضی بالائه حق با منه
استریمام بچه سالائه حق با منه
تورم دیده به من داده چون حق با منه
واسه نسل چهار شدم اعتبار
تو به اینترستلر میگی اینتستلار
وقتی میام عقب ماشینت بکش کنار
چون هودم بهم تاج داده مثل جولیو سزار

[کورس – هیپهاپولوژیست]
تو پامه یِزی
بلانتم آتیشه حتی تو عوارضی
هایپ بودم پنج ماه حتی تو خدافظی
هرچی بیاد میترکه تو حرصی

[ورس دو – هیپهاپولوژیست]
کارم خطره کارت گیره حق با منه
کلم کچله دافت خیسه حق با منه
پ اگه جایی منو دیدی بگو حق با شماست
چون داری هرچی رفیقه دهن لق با منه
زیاد میکشم خفه شدی حق با منه
میگی سیری میرم کره خوری حق با منه
زورت به من نمیرسه کاره سخت با منه
اون که میخایش رو میله معلق با منه
طرفدار طرفدار منه میده کشته برا من
همرو خوب میکنم تورو میزارم قده درت
خواستم تیر و بزنم قوزک چپ خورد به سرت
ولی نرو پیش قاضی دکی خودش گل پسره
هرچی میکشیم میخوریم چیزی ذخیره نیس
فنا میگن مثل د گیم شده دلیوریت
تو دنیای که زد عمو پورنگ به ساسی مانکن
رفتم تا دم اودی بیمارستان مک میلری
بم میگن دکی جادوگری بابا صداته دارو
یهو یه * میکشم از چراغ جادو
بلادم خونیش میکنه تویه بلاد یارو
نمایه ام مجیکاله جادو میشه چشمای خانوم
از هودم معروف شدم مثل ترویس
هرمیس چقدیس گرمیس زر از دیس نزن
شیش هفت میل ویو داره بخوام بدم دیس
وقتی میکنی دماغ عمل حداقل بزن ریش چاقال

[کورس – هیپهاپولوژیست]
تو پامه یزی میگه چقد بد اخلاقی جلو دافا بزی
منو قضاوتم نکنه جز خدا کسی
یه گوله بزن تو مخم بکنم خدافظی
گنگ گنگ گنگ
تو پامه یزی
بلانتم آتیشه حتی تو عوارضی
هایپ بودم پنج ماه حتی تو خدافظی
یه گوله بزن تو مخم بکنم خدافظی

[ورس سه – تیم]
هرچی میگم بدون حق با منه
اینا کونین من لاتیم پره حق با منه
رفیقام اگه کتاشون بازه سر رفتارمه
رپ قول چراغه باهاش آرزو هام برآورده
اگه حرفی زدم نموندم پاش حق با منه
اگه عقیدم عقیدت نیستش بازم حق با منه
اگه کشیدم زیرت وقتی کارام شد حق با منه
اگه عشق رفیقم رفتش زیرم باز حق با منه
اگه بی دلیل گذاشتم پا چشت باز حق با منه
دافم پک و پارست ست شلوارمه
مد روز میشه کثافت کاری ولی باز حق با منه
به دو سال نرسید کارام شدش پ باز حق با منه
خدا پشیمون از خلقش زد به کمر خلایق
وسط * داش اکثر مواقع
سنی ندارم پروندم اشهد جرایم
با تو کاری ندارم چون عمله دماغت
ما تا بی نهایت پُریم پشتم تیر هوایی پلیس
ت ت ت ت ت ت
دست کُل تیمم ماهی بری
قدمت و * بگو دست کیه قدرت
الان بی پر و باله چاقال گرفته فاز بلند پرواز
کصشر باشی حذفی از بازی به پاس مدت زمان
دور دور منه نیستش هیچ احدی داش * الان
بیا پا تیبل بگیرم فشارتو
همیشه همه جا پک و پارم با چشای سرخ
چی میخای چند کیلو فقط اراده کن
چوقیدم کف طهرون رفت تا بلاد کفر
شدی دست به مهره
پانچام خود سیم لخته
میچسبونی بام ضربان داش * پخته
بر منکرش لعنت میندازم یه خط رو لپت
گنده تر از ما کیو دیدی تو آخه *

[کورس – تیم]
تو پامه یزی
دوتا دارم شیش تا دیگه میخوام بشم مسی
داداشام فشافویه رجایی اوین
ولی شما مخبرین رت این همتون جری
گنگ گنگ
تو پامه یزی
دوتا دارم شیش تا دیگه میخام بشم مسی
داداشام فشافویه رجایی اوین
ولی شما مخبرین رت این همتون جری
گنگ گنگ گنگ

متن آهنگ تیم و هیپهاپولوژیست به نام مازندران کانفیدنشال Mazandaran Confidential

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *