متن آهنگ جی وگ 021 کید


متن آهنگ جی وگ 021 کید
[کورس]
پُر میام با یه  g wagon
قلبتو میشکافم dragon
کی راسته و کی کَپه
شات گلاک میخوره knee کپت
از راه دور دیدمش
من نبودم کار دیو امه
شام امشب sea bass
ماهیا میمیرن این دفعه

[کورس]
سَر them man بلایی آوردم
رفتن بچه محلاشونو آوردن
این بیف راحت میشه sort out
بک ما شنک پس کلش پخ
خرابش میکنم اگه فکر میکنه گنگه
خودش تیر خورد رفیقشم کارد
Young gs hop out a council flat
کار من نیست من میارم کش در
ولی اگه تیزی خوردی مردی
بدون حتما به جایی یه گهی خوردی
میام نی حواست احوال پرسی
شاتگان غلافه شلوار‌ کردی
چی شده اون کیه تو نمیری
فک کنم هست بچه پارک قدیری
دشمنا جدیدا رفیقا قدیمی
میبرنت بیرون از کشور زمینی
صحبت نکن رمزی
Cheff man proper like Gordon Ramsey
میخوان این دافا پلی کنم بک سیت
من میرم آثارم میمونه بنکسی
بد بی مال دانمارک شیرینی
سر صبح میده ناشتا بم سی بی دی
Navy toye car park c200
ولی با داداشام میشینیم

[کورس]
پُر میام با یه  g wagon
قلبتو میشکافم dragon
کی راسته و کی کَپه
شات گلاک میخوره knee کپت
از راه دور دیدمش
من نبودم کار دیو امه
شام امشب sea bass
ماهیا میمیرن این دفعه

[ورس دو]
میام با یه بد بی hello hi
زاخارای کَدی جلوم hide
اونی که شما میزنید کُک نیست
هفت سوت جوش شیرین با یه سوت تاید
با این که بد بچ بود one night
ولی استوریام پیجش هایلایت
کثافت کاری با یه سیم کارت لایکا
میزنیم دراپ از روتردام آلمان
پاتیلم هیلتون با داف بد مست
تو اتاق پوم پوم مثه یه مَد من
حواسم جلوم داشیا بکم
هیترا ندیدن اون روی سگمو
میگه قیافش غلط اندازه
میخوابونم توو صورتش سگک
مارکت و جر دادم با یه پنج ترک
رو سر طهرانم انگار زلزلس

[هوک]
Horrid one man horrid one
فراگیرم مثه کووید داش
گمون کنم فلو کووید داشت
چون همه کردن دریل ساخت و ساز داش
Horrid one man horrrid one
Swing it swing it No respond
بدخوام دنبال بیف با کاکا
لب مرز میبرنش کردستان

[کورس]
پُر میام با یه  g wagon
قلبتو میشکافم dragon
کی راسته و کی کَپه
شات گلاک میخوره knee کپت
از راه دور دیدمش
من نبودم کار دیو امه
شام امشب sea bass
ماهیا میمیرن این دفعه
متن آهنگ 021 کید به نام جی وگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *