متن آهنگ باربی بندر تاک داون و فدی


متن آهنگ باربی بندر تاک داون و فدی
[اینترو]
تاک داون، فدی
توو بندر یه انرژی زا استارمون نشه؟
بشه آقا، بشه

[ورس یک]
میگیرُم یه چین دایمند سی تو، سی تو
میگیرم یه جت پرایوت سی تو، سی تو
میکُنم یه دنس مایکل سی تو، سی تو
میکِشم کل سی تو
جونم

[کورس]
تو باربی بندری، آره آره والا
پوستت روابط حکومتی مثل داف بمبئی، آره آره والا
بالاییم با موزیک الری، بالا بالا بالا
کنیم یللی تللی، یالا یالا یالا

[ورس دو]
نه بلا میخوام نه جیجی
تو نامبر وان خلیجی
هم جینجری هم هویجی
تو نامبر وان خلیجی
باید تکستو بدم به ایجنتو
پنتو کنم دوبی رنتو
رنجو بیارم واس این دیتو
بنتو ببرم بی پیمنتو
تکی تووی جی سی سی والا
هیچ جا نمیری بی سیسی والا
ددیت انقد کش داره
هیچ وقت نمیخوری به پیسی والا
فقط بگو کو مایوت؟
میخوایم بپریم تو منابع آبی از رو کایوت
تو خودت پرچمداری سه تا پرچمه توو بایوت

[کورس]
تو باربی بندری، آره آره والا
پوستت روابط حکومتی مثل داف بمبئی، آره آره والا
بالاییم با موزیک الری، بالا بالا بالا
کنیم یللی تللی، یالا یالا یالا

[ورس سه]
بِیبم زده عکس تکیش
دست جمعیتونو صد هیچ
چه اوشکل شده اون ژلیش
دارم رو همه چیش فتیش
بیبی حرف نداری میوتی
بوس به مسئول بیوتیت
بگو تو جذاب کی بودی؟
بگو رفته به کیت کیوتیت؟
خیلی کردی چیتان پیتان
سکسی میای وی آی پی باهام؟
سِک میزنیم لیوان لیوان
داوای داوای دیرام دیرام
خیلی شدیم هات امسال
بیس کِیو زده لایف استار
ریبون اصل کانورس پام
میام دنبالت با وسپام

[کورس]
تو باربی بندری، آره آره والا
پوستت روابط حکومتی مثل داف بمبئی، آره آره والا
بالاییم با موزیک الری، بالا بالا بالا
کنیم یللی تللی، یالا یالا یالا

[بریج]
خوش میگذره ؟ بله
خوش میگذره ؟ بله
این بچه بشه بندره
قوربونش بشم منه

[ورس چهار]
باربی سکسی ای تو بی فیلتر
بابا همرو کشتی هیتلر
تینتت میده مزه کیندر
قبل دوازده خونه ای سیندر
سبزه گلم سبزه گلم
قورت میدمت مو پِی تونوم
خرید بزن مو پِی کنم
بندرو سیت دوبی کنم
بوبی داری مثل بیلی
اوبودانی برزیلی
برجسته اسکینی
بد مستی مثل ویلی
متن آهنگ تاک داون و فدی به نام باربی بندر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *