وجوه دولتی طلا: تأثیر آن بر خریداران کوچک همچنان وجود دارد/ وجوه دولتی طلا همچنان به همان شکل قبلی است.

«مالیات طلا» مربوط به خریداران کوچک نیست/ مالیات طلا مانند گذشته


درباره شایعات اخیر درباره وجوه دولتی طلافروشان، مهدی موحدی سخنگو و رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اظهار کرده است که برخی افراد به دلایل شخصی یا گروهی، با ایجاد شایعات سعی می‌کنند مردم را نگران کنند. وی با تکذیب شایعات وجوه دولتی مستأجران یا وجوه دولتی ۲۵ درصدی از خرید طلا، بیان کرده است که سازمان امور مالیاتی در نظر دارد با سامانه پایانه‌های فروشگاهی “مودیان”، شرایط را برای تحقق وضعیت عادلانه در حوزه وجوه دولتی با ارائه فاکتور الکترونیک به سازمان مالیاتی توسط طلافروشان فراهم کند. نرخ جدید مالیاتی برای مردم و طلافروشان در نظر گرفته نشده است و فقط از اجرت و حق العمل با فاکتوری که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، وجوه دولتی دریافت خواهد شد. این اقدام باعث حذف مراجعات حضوری مأموران مالیاتی می‌شود.

به گزارش دیجیاتور، مهدی موحدی سخنگو و رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره شایعات روزهای اخیر درباره وجوه دولتی طلافروشان، گفت: طبیعی است با ایجاد بسترهای شفافیت، عده‌ای که از وضعیت غیرشفاف سود می‌بردند، به دلیل منافع شخصی یا گروهی، به شایعات دامن بزنند و سعی کنند تا مردم را نگران کنند.

وی با تکذیب شایعات وجوه دولتی‌ستانی از مستأجران یا وجوه دولتی ۲۵ درصدی از خرید طلا، تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی قصد دارد تا شرایط را برای تحقق وضعیت عادلانه در حوزه وجوه دولتی با سامانه پایانه‌های فروشگاهی مودیان در خصوص طلافروشان با ارائه فاکتور الکترونیک به سازمان مالیاتی توسط طلافروش مهیا کند.

موحدی ادامه داد: نرخ جدید مالیاتی برای مردم و طلافروشان در نظر گرفته نشده، آنچه ستانده می‌شود طبق جز ۴ بند «ب» ماده ۲۶ مقررات وجوه دولتی بر ارزش افزوده است که سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده تا میزان طلای فروخته شده بنکدار به طلافروشان و طلافروشان به مردم مشخص شود. اصل طلا از وجوه دولتی معاف بوده و فقط از اجرت و حق‌العمل با فاکتوری که به سازمان امور مالیاتی از طلافروشان ارائه می‌شود، وجوه دولتی دریافت می‌شود و دیگر مراجعات حضوری مأموران مالیاتی را نخواهیم داشت.


وجوه دولتی طلافروشان مشخص می‌شود و هرگونه شایعه‌ای در این زمینه تکذیب می‌شود. سازمان امور مالیاتی قصد دارد با ارائه فاکتور الکترونیک توسط طلافروش معافیت مالیاتی را برای طلای فروخته شده بنکدار به طلافروشان و طلافروشان به مردم مشخص کند. وجوه دولتی تنها از اجرت و حق العمل با فاکتوری که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود دریافت می‌شود و مراجعات حضوری مأموران مالیاتی لازم نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *