قیمت خرما در بازار میوه و تره بار تهران اعلام شده است.

قیمت خرما در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد


آخرین قیمت خرما در میادین و بازارهای میوه و تره بار تهران، توسط سازمان سازماندهی میادین میوه و تره بار سازماندهی شهری تهران اعلام شده است. بر اساس اعلامیه، قیمت هر کیلو گرم خارک بدون خوشه درجه یک ۴۹ هزار تومان و درجه دو ۳۹ هزار تومان است. قیمت هر کیلو گرم خارک خوشه‌ای نیز درجه یک ۴۵ هزار تومان و درجه دو ۳۸ هزار تومان است. هر کیلو گرم خرما آلویی درجه یک ۶۰ هزار تومان و درجه دو ۵۵ هزار تومان قیمت دارد. همچنین، قیمت هر کیلو گرم خرما بیزو درجه یک ۳۹ هزار تومان و درجه دو ۳۶ هزار تومان است. برای خرما پیارم نیز قیمت هر کیلو گرم درجه یک ۱۱۵ هزار تومان و درجه دو ۱۰۵ هزار تومان است. قیمت هر کیلو گرم خاصویی و مرداسنگ در بسته بندی کارتنی نیز به ترتیب ۷۹ هزار تومان و ۷۳ هزار تومان است. همچنین، قیمت هر کیلو گرم خاصویی نیمه خشک درجه یک ۷۴ هزار تومان و درجه دو ۶۹ هزار تومان است. قیمت هر کیلو گرم دشتستان و کبکاب نیز به ترتیب ۴۸ هزار تومان و ۴۴ هزار تومان است. هر کیلو گرم ربی ممتاز درجه یک ۹۹ هزار تومان و درجه دو ۸۴ هزار تومان است. همچنین، قیمت هر کیلو گرم زاهدی درجه یک ۷۶ هزار تومان و درجه دو ۶۸ هزار تومان است. قیمت هر کیلو گرم چیپس خرما نیز به ترتیب ۴۹ هزار تومان و ۴۲ هزار تومان است. همچنین، قیمت هر کیلو گرم رطب زرد طلایی خشتی درجه یک ۶۲ هزار تومان و درجه ۵۵ هزار تومان است. قیمت هر کیلو گرم رطب مضافتی بم کارتنی نیز به ترتیب ۷۹ هزار تومان و ۷۳ هزار تومان است. و در آخر، قیمت هر کیلو گرم رطب مضافتی سایر انواع نیز به ترتیب ۱۰۲ هزار تومان و ۹۰ هزار تومان قیمت دارد.

به گزارش دیجیاتور، سازمان سازماندهی میادین میوه و تره بار سازماندهی شهری تهران، آخرین قیمت خرما در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر اعلام کرد؛

هر کیلو گرم خارک- پاک شده (بدون خوشه)، درجه یک ۴۹ هزار تومان و درجه دو ۳۹ هزار تومان

هر کیلو گرم خارک- خوشه‌ای، درجه یک ۴۵ هزار تومان و درجه دو ۳۸ هزار تومان

هر کیلو گرم خرما آلویی، درجه یک ۶۰ هزار تومان و درجه دو ۵۵ هزار تومان

هر کیلو گرم خرما بیزو، درجه یک ۳۹ هزار تومان و درجه دو ۳۶ هزار تومان

هر کیلو گرم خرما پیارم، درجه یک ۱۱۵ هزار تومان و درجه دو ۱۰۵ هزار تومان

هر کیلو گرم خاصویی و مرداسنگ در بسته بندی کارتنی، درجه یک ۷۹ هزار تومان و درجه دو ۷۳ هزار تومان

هر کیلو گرم خاصویی (نیمه خشک)، درجه یک ۷۴ هزار تومان و درجه دو ۶۹ هزار تومان

هر کیلو گرم دشتستان و کبکاب، درجه یک ۴۸ هزار تومان و درجه دو ۴۴ هزار تومان

هر کیلو گرم ربی ممتاز، درجه یک ۹۹ هزار تومان و درجه دو ۸۴ هزار تومان

هر کیلو گرم زاهدی، درجه یک ۷۶ هزار تومان و درجه دو ۶۸ هزار تومان

هر کیلو گرم چیپس خرما، درجه یک ۴۹ هزار تومان و درجه دو ۴۲ هزار تومان

هر کیلو گرم رطب زرد طلایی (خشتی)، درجه یک ۶۲ هزار تومان و درجه ۵۵ هزار تومان

هر کیلو گرم رطب مضافتی بم (کارتنی)، درجه یک ۷۹ هزار تومان و درجه دو ۷۳ هزار تومان

هر کیلو گرم رطب مضافتی سایر انواع (جیرفت، سراوان و…)، درجه یک ۱۰۲ هزار تومان و درجه دو ۹۰ هزار تومان


تمامی قیمت‌ها برای هر کیلو گرم محصولات میوه‌ای درج شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *