اندازه‌گیری فشار خون و دیابت در ۲۲ میلیون ایرانی انجام شد

فشارخون و دیابت ۲۲ میلیون ایرانی اندازه گیری شد


بر اساس گزارشی از دیجیاتور، در پویش ملی سلامت که در زمینه بیماری های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور برگزار شد، تا روز یکشنبه ۲۲ میلیون و ۸۵ هزار و ۵۱۲ نفر غربالگری شدند. از این تعداد، ۴۴۸ هزار و ۳ نفر با احتمال ابتلا به پرفشاری خون و ۲۷۶ هزار و ۴۳۵ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته، ۹۵۳ هزار و ۲۲۸ نفر در این پویش غربالگری شده اند و از این تعداد، ۱۷ هزار و ۷۷۶ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۹ هزار و ۱۵۸ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند. در این پویش، احتمال دیابت به معنای قند خون بالای ۱۲۶ و احتمال پرفشاری خون به معنای رقم ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه به بالا است.

به گزارش دیجیاتور، معاونت بهداشت سازمان سلامت، اعلام کرد: ۲۲ میلیون و ۸۵ هزار و ۵۱۲ نفر تا روز یکشنبه در «پویش ملی سلامت» در زمینه بیماری‌های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور، غربالگری شده‌اند.

از این تعداد ۴۴۸ هزار و ۳ نفر با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون و ۲۷۶ هزار و ۴۳۵ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۹۵۳ هزار و ۲۲۸ نفر در این پویش غربالگری شدند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۷۷۶ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۹ هزار و ۱۵۸ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

منظور از «احتمال دیابت» قند خون ۱۲۶ به بالا و منظور از «احتمال پرفشاری خون»، عدد ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه (۱۴ روی ۹) به بالا است.


طبق گزارش معاونت بهداشت سازمان سلامت، در پویش ملی سلامت در زمینه بیماری‌های پرفشاری خون و دیابت، تا روز یکشنبه، ۲۲ میلیون و ۸۵ هزار و ۵۱۲ نفر غربالگری شده‌اند. از این تعداد، ۴۴۸ هزار و ۳ نفر با احتمال ابتلا به پرفشاری خون و ۲۷۶ هزار و ۴۳۵ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند. در ۲۴ ساعت گذشته نیز ۹۵۳ هزار و ۲۲۸ نفر در این پویش غربالگری شده‌اند که از این تعداد، ۱۷ هزار و ۷۷۶ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۹ هزار و ۱۵۸ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *