اهمیت ایجاد بازار داده برای تسهیل کسب و کارها

ضرورت ایجاد بازارگاه داده برای تسهیل امور کسب و کارها


در این متن، حامد منکرسی درباره مفهوم نظام حکمرانی داده صحبت کرده و بر اهمیت اطمینان از کیفیت، صحت و امنیت اطلاعات تاکید دارد. او همچنین نگرانی خود را نسبت به عدم شفافیت اختیارات حاکمیت و بخش خصوصی و ورود غیرنظام‌مند حکومت به حوزه کسب و کارها بیان کرده است. سازمان تکنولوژی مخابرات مسئول تدوین نظام حکمرانی داده است و نسخه جدیدی از پایگاه داده باز کشور را به اشتراک عموم ذینفعان خواهد گذاشت. او همچنین به بروز مشکلات و چالش‌هایی که کسب و کارها در استفاده از داده‌های دولتی دارند، اشاره کرده و پیشنهاد ایجاد یک کارگروه تعامل‌پذیری حکومت الکترونیکی برای کمک به کسب و کارها را مطرح کرده است. در ادامه، او به نتایج مطالعات تطبیقی درباره نظام حکمرانی داده در ۱۱ کشور جهان اشاره کرده و مدل کوره جنوبی را به عنوان الگویی برای نظام حکمرانی داده در ایران قابل توجه می‌داند. در پایان، فرایند تدوین سند نظام حکمرانی داده که در راستای سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است، شرح داده می‌شود و همکاری سازمان تکنولوژی مخابرات، موسسه آموزش عالی علم و تولیدی ایران، دستگاه‌های دولتی و نهادهای صنفی برای تدوین این سند بیان شده است.

به گزارش دیجیاتور به نقل از سازمان تکنولوژی مخابرات ایران، حامد منکرسی در ابتدا به تبیین مفهوم نظام حکمرانی داده پرداخت و گفت: نظام حکمرانی داده به عموم رویه‌ها، فرآیندها، روابط حکومتی‌ها و هنجارهای مرتبط با داده گفته می‌شود که برای اطمینان از کیفیت، صحت و امنیت اطلاعات انجام می‌شود.

وی عدم شفافیت اختیارات حاکمیت و بخش خصوصی و نیز ورود غیرنظام‌مند حکومت به حوزه کسب و کارها را از جمله چالش‌های نظام داده کشور دانست و گفت: سازمان تکنولوژی مخابرات ضمن پیگیری تدوین نظام حکمرانی داده با هدف شفاف سازی انواع داده ها و نقشها، حقوق و مسؤولیتهای هریک از ذینفعان، متولی پایگاه داده های باز کشور نیز هست که به زودی نسخه جدیدی از این پایگاه داده را برای استفاده عموم ذینفعان به اشتراک خواهد گذاشت.

منکرسی از بروز مشکلات و چالش‌هایی یاد کرد که کسب و کارها در استفاده از داده های دولتی با آن مواجه هستند و گفت: در حال حاضر تبادل داده میان کسب و کارها و حکومت دارای ضعف‌هایی است که برای حل آن پیشنهاد می‌شود، کارگروهی نظیر کارگروه تعامل‌پذیری حکومت الکترونیکی برای کسب و کارها ایجاد شود تا با ایجاد بازارگاه داده به تسهیل امور کسب و کارها کمک کند.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان تکنولوژی مخابرات در خصوص نتایج حاصله از تجربه‌نگاری سایر کشورها در حوزه نظام حکمرانی داده گفت: سازمان تکنولوژی مخابرات ایران با همکاری موسسه آموزش عالی علم و تولیدی، مطالعات تطبیقی در وضعیت نظام حکمرانی داده در ۱۱ کشور جهان نظیر آمریکا، استرالیا، کانادا، روسیه، چین، روسیه، اتحادیه اروپا، امارات و غیره انجام داده است. نتایج به دست آمده نشان داد، کره جنوبی با نگاه به مدل های غربی و با تمرکز بر توسعه محصولات و توانمندی های بومی توانسته است جایگاه ۱۵ را در میان کشورهای جهان در حوزه نظام حکمرانی داده کسب کند. از این روی، کره جنوبی می‌تواند الگوی مناسبی برای نظام حکمرانی داده در کشور باشد.

در انتهای این نشست فرایند تدوین سند نظام حکمرانی داده به عنوان یکی از ۳۹ سند ذیل سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تشریح شد. سازمان تکنولوژی مخابرات ایران متولی تدوین این سند بوده است که با همکاری موسسه آموزش عالی علم و تولیدی ایران و مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه دولتی و نهادهای صنفی انجام پذیرفته است.


در این نشست، حکمرانی داده برای اطمینان از کیفیت و امنیت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. از جمله چالش‌های نظام داده کشور، عدم شفافیت اختیارات حاکمیت و بخش خصوصی و ورود غیرنظام‌مند حکومت به حوزه کسب و کارها بود. سازمان تکنولوژی مخابرات با هدف شفاف سازی انواع داده ها و نقشها، حقوق و مسؤولیتهای ذینفعان، پایگاه داده‌های باز کشور را تدوین و به اشتراک عموم ذینفعان قرار خواهد داد. برای حل مشکلاتی که کسب و کارها در استفاده از داده‌های دولتی با آن مواجه هستند، پیشنهاد می‌شود که کارگروه تعامل‌پذیری حکومت الکترونیکی برای کسب و کارها ایجاد شود تا با ایجاد بازارگاه داده به تسهیل امور کسب و کارها کمک کند. نتایج تطبیقی کارگروه بررسی نظام حکمرانی داده در ۱۱ کشور جهان نشان داد که کره جنوبی در این حوزه جایگاه ۱۵ را کسب کرده است و می‌تواند الگوی مناسبی برای نظام حکمرانی داده در کشور باشد. سند نظام حکمرانی داده نیز بعنوان جزء سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تشریح شد که توسط سازمان تکنولوژی مخابرات ایران و با همکاری موسسه آموزش عالی علم و تولیدی ایران و بیش از ۲۰ دستگاه دولتی و نهادهای صنفی تدوین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *