محدودیت‌های بین‌المللی فروش خارجی فناوری‌های تایوانی به روسیه

صادرات فناوری‌های تایوانی به روسیه تحریم شد


تایوان حمله روسیه و اکراین را محکوم کرده بود و به محدودیت‌های بین‌المللی های غرب علیه این کشور پیوسته بود. به علت همکاری های بین المللی و جلوگیری از فروش خارجی کالاهای با فناوری رده بالا برای استفاده در مقاصد امنیتی، محدودیت‌های بین‌المللی های جدید علیه روسیه توسط تایوان اعمال شده است. این محدودیت‌های بین‌المللی ها شامل تجهیزات نیمه رساناها، مواد شیمیایی و داروها می‌شود. همچنین، مجوزهای صادراتی تایوان برای این کشور تایید نخواهند شد.

به گزارش دیجیاتور به نقل از رویترز، تایوان حمله روسیه و اکراین را محکوم کرده بود و به محدودیت‌های بین‌المللی های غرب علیه این کشور پیوسته بود، هرچند این اقدام بیشتر سمبلیک بود زیرا بازرگانی مستقیم اندکی بین دو کشور وجود دارد.

وزارت دانش مالی تایوان با توجه به آخرین مرحله محدودیت‌های بین‌المللی ها اعلام کرد اقدام مذکور براساس همکاری های بین المللی و برای جلوگیری از فروش خارجی کالاهایی با فناوری رده بالا برا ی استفاده در مقاصد امنیتی اتخاذ شده است.

فهرست کالاهای صادراتی تحریمی شامل تجهیزاتی برای نیمه رساناها است که تایوان در ساخت و ساز آنها در رده نخست جهانی قرار دارد. علاوه بر آن فروش خارجی برخی مواد شیمیایی و داروها نیز محدودیت‌های بین‌المللی شده است.

وزارت دانش مالی تایوان در بیانیه ای اعلام کرد محدودیت‌های بین‌المللی های جدید علیه روسیه در راستای محدودیت‌های بین‌المللی هایی است که اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر انجام داده اند.

اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر اخیرا بقایای تسلیحات را از میدان‌های نبرد در اوکراین جمع‌آوری کرده‌اند و «فهرست مشترک با اولویت بالا» از قطعات و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی را ارائه کرده‌اند که به طور گسترده در کاربردهای تجاری استفاده می‌شود و همچنین می‌توان از آنها برای ساخت سلاح نیز استفاده کرد.

طبق بیانیه وزارت دانش مالی این کشور مجوزهای صادراتی تایید نخواهند شد.


تایوان حمله روسیه و اکراین را محکوم کرده و به محدودیت‌های بین‌المللی های غرب علیه این کشور پیوسته است. وزارت دانش مالی تایوان اقدام مذکور را براساس همکاری های بین المللی و برای جلوگیری از فروش خارجی کالاهایی با فناوری رده بالا برای استفاده در مقاصد امنیتی اتخاذ کرده است. فهرست کالاهای صادراتی تحریمی شامل تجهیزاتی برای نیمه رساناها است که تایوان در ساخت و ساز آنها در رده نخست جهانی قرار دارد. علاوه بر آن، فروش خارجی برخی مواد شیمیایی و داروها نیز محدودیت‌های بین‌المللی شده است. وزارت دانش مالی تایوان اعلام کرده است که محدودیت‌های بین‌المللی های جدید علیه روسیه در راستای محدودیت‌های بین‌المللی هایی است که اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر انجام داده اند. اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر بقایای تسلیحات را از میدان‌های نبرد در اوکراین جمع‌آوری کرده‌اند و «فهرست مشترک با اولویت بالا» از قطعات و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی را ارائه کرده که به طور گسترده در کاربردهای تجاری استفاده می‌شود و همچنین می‌توان از آنها برای ساخت سلاح نیز استفاده کرد. بر اساس بیانیه وزارت دانش مالی تایوان، مجوزهای صادراتی تایید نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *