افزایش بیش از دو برابری فروش خارجی گاز ایران

صادرات بیش‌از دو برابری گاز ایران


فروش خارجی گاز ایران در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، از لحاظ ارزش و وزن به ترتیب ۱۳۹ و ۱۱۵ درصد افزایش یافته است. براساس گزارش سازمان توسعه بازرگانی ایران، ارزش فروش خارجی گاز در این دوره یک میلیارد ۳۷۹ میلیون دلار افزایش یافته و رسید به دو میلیارد و ۳۷۴ میلیون دلار. همچنین، وزن فروش خارجی گاز نیز سه میلیون و ۷۷۹ هزار تن افزایش یافته و به ۷ میلیون و ۵۵ هزار تن رسید. ارزش واحد هر تن گاز نیز با افزایش ۱۱ درصدی در سال ۱۴۰۳ به ۳۳۶ دلار رسید.

به گزارش دیجیاتور به نقل از سازمان توسعه بازرگانی، فروش خارجی گاز ایران طبق آمار سازمان توسعه بازرگانی از لحاظ ارزش و وزن به ترتیب ۱۳۹ و ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

طبق گزارش سازمان توسعه بازرگانی ایران، فروش خارجی گاز ایران در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ از لحاظ ارزشی با افزایش یک میلیارد ۳۷۹ میلیون دلاری معادل ۱۳۹ درصدی به دو میلیارد و ۳۷۴ میلیون دلار رسید. فروش خارجی گاز از لحاظ وزنی نیز با افزایش سه میلیون و ۷۷۹ هزار تنی معادل ۱۱۵ درصدی به ۷ میلیون و ۵۵ هزار تن رسید.

ارزش واحد هر تن گاز نیز در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۰۴ دلار بود که با افزایش ۱۱ درصدی در سال ۱۴۰۳ به ۳۳۶ دلار رسید.


فروش خارجی گاز ایران در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۲ از نظر ارزش و وزن به ترتیب ۱۳۹ و ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است. ارزش فروش خارجی گاز ایران در این دوره به مقدار یک میلیارد ۳۷۹ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۱۳۹ درصد افزایش داشت. همچنین، وزن فروش خارجی گاز ایران از سه میلیون و ۷۷۹ هزار تن به ۷ میلیون و ۵۵ هزار تن افزایش یافت. نیز قیمت هر تن گاز در این دوره از ۳۰۴ دلار به ۳۳۶ دلار افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *