شناسایی تغییر کاربری ۶۵ هزار قطعه زمین زراعت در ۸ ماهه سال جاری

شناسایی ۶۵ هزار مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۸ ماهه امسال


سازمان امور اراضی کشور در آینده نزدیک، با استفاده از سامانه های هوشمند، قصد دارد تا در تمام استان های کشور، ضریب حفاظت اراضی زراعت را افزایش دهد. در حال حاضر، این سازمان در حال گذار از حفاظت سنتی به حفاظت مدرن اراضی زراعت با استفاده از فناوری های نوین و تصاویر ماهواره ای است. در این راستا با استفاده از سامانه های هوشمند، ۶۵ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و با آنان برخورد قانونی شده است. استان های مازندران، گیلان، گلستان، تهران، البرز، قزوین و اصفهان به عنوان استان های پر آسیب در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعت شناخته شده اند. سازمان امور اراضی کشور رفع تداخلات اراضی زراعت و ارائه صدها اسناد اراضی زراعت را به عنوان اولویت های خود معرفی کرده است.

به گزارش دیجیاتور، رضا افلاطونی، رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: در مدت یک ماه آینده در راستای افزایش ضریب حفاظت اراضی زراعت، تمام استان‌های کشور زیر پوشش سامانه پایش هوشمند قرار می‌گیرند.

وی افزود: اکنون در حال گذار از حفاظت سنتی به حفاظت مدرن اراضی زراعت با استفاده از فناوری‌های نوین و تصاویر ماهواره‌ای هستیم.

رییس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: با بکارگیری سامانه پایش هوشمند و سامانه ۱۳۱ در ۸ ماهه امسال ۶۵ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و با آن برخورد قانونی کرده‌ایم.

وی مازندران، گیلان، گلستان، تهران، البرز، قزوین و اصفهان را جز استان‌های پر آسیب به لحاظ تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعت برشمرد.

افلاطونی رفع تداخلات اراضی زراعت را از اقدامات مهم این سازمان دانست و تصریح کرد: ۱۵ میلیون هکتار از اراضی زراعت کشور مشمول رفع تداخلات هستند که از این سطح تاکنون ۹،۲ میلیون هکتار رفع تداخل شده که شامل ۶۲ درصد این اراضی می‌شود.

وی ادامه داد: به طور متوسط ۱۱ درصد این مساحت رفع تداخل شده از اراضی ملی کسر و به اراضی زراعت اضافه شده است.

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: با انجام رفع تداخلات اراضی ملی و مردمی، تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه‌های قضائی نیز از سوی مردم و سازمان ذخایر زمین و آبخیزداری کشور کاهش یافته است.

وی رفع تداخلات اراضی زراعت و حدنگاری یا کاداستر و صدور اسناد اراضی زراعت را از اولویت‌های وزارت جهاد زراعت عنوان کرد.

وی در عین حال افزود: این موارد در حوزه تثبیت مالکیت زمین و زیرساخت‌ها تلقی می‌شوند که به نوعی امنیت تامین مالی و امنیت غذایی را ممکن می‌کند.

افلاطونی در پایان گفت: با استفاده از فناوری‌های نوین و تصاویر ماهواره‌ای و احصای مستندات اراضی، رفع تداخلات اراضی زراعت دقیق‌تر انجام می‌شود و حق مردم به آنها برمی‌گردد.


در یک ماه آینده، تمام استان‌های کشور زیر پوشش سامانه پایش هوشمند قرار می‌گیرند. در حال حاضر، داریم از حفاظت سنتی به حفاظت مدرن اراضی زراعت تغییر می‌دهیم و از فناوری‌های نوین و تصاویر ماهواره‌ای استفاده می‌کنیم. با استفاده از سامانه پایش هوشمند و سامانه ۱۳۱، ۶۵ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد قانونی شده است. استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، تهران، البرز، قزوین و اصفهان جزو استان‌های پرآسیب به لحاظ تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعت هستند. تاکنون ۹،۲ میلیون هکتار از ۱۵ میلیون هکتار رفع تداخل شده است، که شامل ۶۲ درصد اراضی زراعت است. ۱۱ درصد این مساحت از اراضی ملی کسر شده و به اراضی زراعت اضافه شده است. رفع تداخلات اراضی ملی و مردمی منجر به کاهش تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه‌های قضائی شده است. رفع تداخلات اراضی زراعت و صدور اسناد آنها از اولویت‌های وزارت جهاد زراعت است. استفاده از فناوری‌های نوین و تصاویر ماهواره‌ای و احصای مستندات اراضی موجب رفع دقیق‌تر تداخلات اراضی زراعت می‌شود و حق مردم به آنها برمی‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *