رییس سابق هیأت فوتبال تهران به مدت دو سال محروم شد.

رییس سابق هیات فوتبال تهران دو سال محروم شد


کمیته مطالعات ارزش‌ها حبیب الله ابوالحسن شیرازی و معراج شیرازی به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال، متخلف شناخته شده و هر کدام از نفرات به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد. در صورت داشتن درخواست تجدید نظر خواهی با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده ۶۳ آئین نامه مطالعات ارزش‌ها، ظرف مدت یک هفته لایحه اعتراضیه خود را کمیته مطالعات ارزش‌ها ارسال نمایند.

به گزارش دیجیاتور و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با اعلام کمیته مطالعات ارزش‌ها حبیب الله ابوالحسن شیرازی و معراج شیرازی به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال، متخلف شناخته شده و هر کدام از نفرات به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.

در صورت داشتن درخواست تجدید نظر خواهی با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده ۶۳ آئین نامه مطالعات ارزش‌ها، ظرف مدت یک هفته لایحه اعتراضیه خود را کمیته مطالعات ارزش‌ها ارسال نمایند.


نتیجه این متن این است که به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال، حبیب الله ابوالحسن شیرازی و معراج شیرازی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت فوتبال محکوم شده‌اند. افراد مذکور می‌توانند در صورت داشتن درخواست تجدید نظر، تا یک هفته مدت آن را به کمیته مطالعات ارزش‌ها ارسال کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *