افزایش ۴.۳ درصدی در عملیات کانتینری بنادر ایران

رشد ۴.۳ درصدی در عملیات کانتینری بنادر ایران


میزان تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ بررسی شد. این گزارش نشان می‌دهد که تا پایان این سال، میزان تخلیه کالاهای نفتی حدود ۲۰ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۳۷۳ تن و تخلیه کالاهای غیرنفتی حدود ۳۶ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۳۷۳ تن بوده است؛ در مجموع میزان تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی به ۵۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۴۶ تن می‌رسد. همچنین، میزان بارگیری کالاهای نفتی تا پایان این سال ۶۱ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۱۹۸ تن و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۵۳ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۱۰۷ تن بوده است؛ در مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی به ۱۱۵ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۳۰۵ تن می‌رسد. این افزایش نشان دهنده رشد ۵.۳ درصدی بخش کالاهای نفتی و رشد ۲۱.۳ درصدی بخش کالاهای غیرنفتی است. همچنین، با توجه به این گزارش، تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مجموع ۱۷۲ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۵۱ تن بوده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶.۱ درصدی نشان‌دهنده افزایش است. همچنین، تخلیه و بارگیری کانتینری نیز با رشد ۴.۳ درصدی میزانی برابر با ۱ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۳۵۴ TEU را به ثبت رسانده است.

به گزارش دیجیاتور، میزان تخلیه کالاهای نفتی تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۲۰ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۳۷۳ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل ۳۶ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۳۷۳ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۵۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۴۶ تن بوده است.

رشد ۵.۳ در بارگیری کالاهای غیرنفتی

میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان آذر سال جاری، معادل ۶۱ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۱۹۸ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۵۳ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۱۰۷ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۱۵ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۳۰۵ تن بوده است که در مجموع حاکی از رشد ۵.۳ درصدی در بخش کالاهای نفتی و رشد ۲۱.۳ درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی است.

جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی تا پایان آذر ۱۴۰۲، معادل ۸۲ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۷۱ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۹۰ میلیون و ۴۴ هزار و ۴۸۰ تن بوده؛ همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۷۲ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۵۱ تن بوده که حاکی از رشد ۶.۱ درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی، رشد ۸.۶ درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد ۳.۵ درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته است.

تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۱ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۳۵۴ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴.۳ درصدی را نشان‌می‌دهد.


با توجه به اطلاعات ارائه شده، تخلیه کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان آذر سال ۱۴۰۲، ۲۰٫۹۸۱ تن بوده است. همچنین تخلیه کالاهای غیرنفتی به میزان ۳۶٫۴۶۲ تن صورت گرفته است. بنابراین، مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی در این بنادر به ۵۷٫۴۴۳ تن می‌رسد.

از طرف دیگر، بارگیری کالاهای نفتی در این بنادر به میزان ۶۱٫۷۴۱ تن صورت گرفته است. همچنین، بارگیری کالاهای غیرنفتی به میزان ۵۳٫۵۸۲ تن انجام شده است. بنابراین، مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در این بنادر به ۱۱۵٫۳۲۳ تن می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهد که بخش بارگیری کالاهای نفتی با یک رشد ۵٫۳ درصدی و بخش بارگیری کالاهای غیرنفتی با یک رشد ۲۱٫۳ درصدی روبرو بوده‌اند.

همچنین، جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی تا پایان آذر ۱۴۰۲ به ۸۲٫۷۷۲٫۵۷۱ تن می‌رسد. به‌طور مشابه، جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی به ۹۰٫۰۴۴٫۴۸۰ تن می‌رسد. در کل، مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در این مدت به ۱۷۲٫۷۶۷٫۵۱ تن می‌رسد.

در نهایت، تخلیه و بارگیری کالاهایی که در بخش عملیات کانتینری صورت گرفته‌اند، به ۱٫۹۱۷٫۳۵۴ TEU می‌رسد، که نشان‌دهنده یک رشد ۴٫۳ درصدی در این بخش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *