رونمایی از سامانه اپراتورهای هوشمندسازی در طی یکسال آینده در کشور

راه‌اندازی نظام اپراتورهای هوشمندسازی در کشور تا یک سال آینده


دکتر احسان آریانیان، رییس پژوهشکده تکنولوژی مخابرات پژوهشگاه مخابرات و تکنولوژی مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور درباره راه اندازی اپراتورهای هوشمندسازی صحبت کرد. وی اعلام کرد که پژوهشکده تکنولوژی مخابرات در حال اجرای پروژه طراحی و راه اندازی نظام اپراتورهای هوشمندسازی در کشور است و تا سال آینده دستاوردهای آن نمایان خواهد شد. او تاکید کرد که تولیدی نسل ۴.۰ که به عنوان تحول اساسی صنعتی چهارم نیز شناخته می شود، تغییرات اساسی در شیوه های سنتی ایجاد و در نتیجه بخش ساخت و ساز را به طور کلی متحول کرده است. در این مرحله از تولیدی، فناوری‌های نوظهور مانند AI، رایانش ابری، کلان اطلاعات، دوقلوی دیجیتال و شبکه جهانی صنعتی اشیا، صنایع را قادر می‌سازد تا کارایی کارخانه و کیفیت و پایداری محصول را افزایش، ایمنی کارگران را بهبود و رشد صنعتی را تسریع کنند. نظام اپراتورهای هوشمندسازی مسئولیت هوشمند سازی صنایع کشور را بر عهده خواهد داشت و برای توسعه این نظام، شرکت های توانمند در کشور که نیاز صنایع بزرگ را برطرف کنند، شناسایی خواهند شد و حمایت های تشویقی و معافیت های مالیاتی/پوشش ریسک ای نیز در حال آماده شدن هستند. هدف نهایی آزمایشگاه اپراتورهای هوشمندسازی ارزیابی توانمندی شرکت ها در حوزه هوشمند سازی و اعتبار بخشی به آنها است.

دکتر احسان آریانیان در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور در خصوص راه اندازی اپراتورهای هوشمند سازی گفت: پژوهشکده تکنولوژی مخابرات پژوهشگاه در حال اجرای پروژه طراحی و راه اندازی نظام اپراتورهای هوشمندسازی در کشور است که تا سال آینده دستاوردهای آن نمایان خواهد شد.

وی خواستگاه اپراتورهای هوشمندسازی را تحول دیجیتال دانست و افزود: تولیدی نسل ۴.۰ که به عنوان تحول اساسی صنعتی چهارم نیز شناخته می شود، تغییرات اساسی در شیوه های سنتی ایجاد و در نتیجه بخش ساخت و ساز را به طور کلی متحول کرده است. در این مرحله از تولیدی، فناوری‌های نوظهور (و بالقوه برافکن) مانند AI، رایانش ابری، کلان اطلاعات، دوقلوی دیجیتال و شبکه جهانی صنعتی اشیا (IIoT)، صنایع را قادر می‌سازد تا کارایی کارخانه و کیفیت و پایداری محصول را افزایش، ایمنی کارگران را بهبود و رشد صنعتی را تسریع کنند.

رییس پژوهشکده تکنولوژی مخابرات پژوهشگاه مخابرات و فناری اطلاعات ایران گفت: این در حالی است که دنیا از تولیدی نسل ۴ نیز عبور کرده و در برخی از کشورها تولیدی نسل ۵ با توجه به موضوعات اجتماعی و زیست‌محیطی و پیشرفت های مسوولانه همزمان با افزایش بهره‌وری یا به حداکثر رساندن سود و همچنین افزایش رفاه در صنایع در حال پیاده سازی و اجرا است.

آریانیان ادامه داد: اگر این مرحله از توسعه صنعتی کشور را با عنوان هوشمندسازی صنایع نامگذاری کنیم، می توان اعلام کرد که پژوهشگاه مخابرات و تکنولوژی مخابرات به نمایندگی از وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات و با حمایت ایشان، در حال پیگیری برای توسعه شرکت هایی توانمند در کشور جهت رفع نیاز صنایع بزرگ کشور می باشد که به نام “اپراتورهای هوشمند سازی” شناخته خواهند شد و مسوولیت آنها هوشمند سازی صنایع کشور خواهد بود.

وی افزود: صنایع مختلف مانند تولیدی زراعت، اکتشاف و استخراج معادن، صنایع حوزه سلامت و بهداشت، صنایع ترانزیت، تولیدی منابع هیدروکربن و گاز و به طور کلی تمام صنایع معظم و پرکاربرد دنیا درگیر تحول اساسی صنعتی چهارم شده اند و فناوری های نوظهور صدرالاشاره می توانند بنیادی جدید برای هرکدام از صنایع ایجاد کنند که میزان بهره وری و سرعت دسترسی به محصول را افزایش و در عین حال هزینه و ریسک آن را کاهش می دهد. در این راستا، موضوع هوشمند سازی صنایع در دنیا مطرح شده که در کشور ما هم این موضوع در حال پیگیری است.

آریانیان تصریح کرد:به طور مثال صنایع بزرگی مانند تولیدی فولاد، آلومینیوم و مس و همچنین برداشت آنها و انواع صنایع دیگر وجود دارند که این صنایع باید به سمت هوشمند سازی پیش بروند و بتوانند ارتقاء بهره وری داشته باشند و در حال حاضر درکشورما این شرکت های بزرگ صنعتی مثل فولاد مبارکه اصفهان و یا شرکت مس، اپراتورهای مخابراتی و مانند اینها، نیازمند واسطه هایی هستند که بتوانند هوشمندسازی را در این شرکتها پیاده سازی کنند و این واسطه ها به نام اپراتورهای هوشمند سازی شناخته می شوند.

وی افزود: توسعه نظام اپراتورهای هوشمند سازی به معنای صدور مجوز یا ایجاد اپراتورهایی مثل اپراتورهای موبایل نیست. بلکه در اینجا منظور این است که ابتدا شرکت های توانمند موجود در کشور در حوزه هوشمندسازی شناسایی شده و سپس به روش های مقتضی حمایت می شوند تا آنقدر توانمند شوند که بتوانند نیاز صنایع بزرگ کشور برای سیر در مراحل تحول دیجیتال و هوشمندسازی را تامین کنند. به همین منظور هم اکنون طراحی نظام اپراتورهای هوشمند سازی، شناسایی توانمندی ها و نیازمندی‌های کشور در حال انجام و آیین نامه ساز وکارهای لازم برای حمایت از این شرکت ها در قالب پروژه ای پژوهشی در پژوهشکده تکنولوژی مخابرات پژوهشگاه درحال اجرا است.

رییس پژوهشکده تکنولوژی مخابرات پژوهشگاه مخابرات و فناری اطلاعات ایران ادامه داد: حمایت های تشویقی و معافیت های مالیاتی/ پوشش ریسک ای در حال آماده شدن هستند تا درنهایت شرکت های توانمندی به وجود بیاید تا بتواند نیاز هوشمندسازی صنایع کشور را مرتفع کنند و این نظام در حال طراحی است که امیدواریم تا یک سال آینده این اپراتورهای هوشمند سازی و به دنبال آن آزمایشگاه‌های مناسب ارزیابی اپراتورهای هوشمند سازی در کشور ایجاد شود.

وی در پایان در خصوص راه اندازی آزمایشگاه اپراتورهای هوشمند سازی گفت: آزمایشگاه اپراتورهای هوشمند سازی هم در برنامه پژوهشکده تکنولوژی مخابرات پژوهشگاه قرار دارد که مأموریت آن ارزیابی توانمندی شرکت ها در حوزه هوشمند سازی و اعتبار بخشی به آنها است. به بیان دیگر، منظور نهایی در این آزمایشگاه، تدوین نظام ارزیابی است که منتج به صحت سنجی و اعتبار بخشی به این شرکت های توانمند در حوزه هوشمندسازی در زیست بوم تولیدی و فناوری کشور می شود.


دکتر احسان آریانیان در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور اعلام کرد که پژوهشکده تکنولوژی مخابرات پژوهشگاه در حال اجرای پروژه طراحی و راه اندازی نظام اپراتورهای هوشمندسازی در کشور است که تا سال آینده دستاوردهای آن نمایان خواهد شد. تولیدی نسل ۴.۰ تغییرات اساسی در شیوه های سنتی ایجاد و در نتیجه بخش ساخت و ساز را به طور کلی متحول کرده است. در این مرحله از تولیدی، فناوری‌های نوظهور مانند AI، رایانش ابری، کلان اطلاعات، دوقلوی دیجیتال و شبکه جهانی صنعتی اشیا (IIoT)، صنایع را قادر می‌سازد تا کارایی کارخانه و کیفیت و پایداری محصول را افزایش، ایمنی کارگران را بهبود و رشد صنعتی را تسریع کنند. به نظر آریانیان، توسعه نظام اپراتورهای هوشمند سازی به معنای صدور مجوز یا ایجاد اپراتورهایی مثل اپراتورهای موبایل نیست، بلکه منظور آن است که ابتدا شرکت های توانمند موجود در کشور در حوزه هوشمندسازی شناسایی شده و سپس به روش های مقتضی حمایت می شوند تا بتوانند نیاز صنایع بزرگ کشور برای سیر در مراحل تحول دیجیتال و هوشمندسازی را تامین کنند. جهت حمایت از این شرکت ها، حمایت های تشویقی و معافیت های مالیاتی/ پوشش ریسک ای در حال آماده شدن هستند. توسعه نظام اپراتورهای هوشمند سازی همچنین شامل راه اندازی آزمایشگاه اپراتورهای هوشمند سازی است که مأموریت آن ارزیابی توانمندی شرکت ها در حوزه هوشمند سازی و اعتبار بخشی به آنها است. هدف نهایی در این آزمایشگاه، تدوین نظام ارزیابی است که صحت سنجی و اعتبار بخشی به این شرکت های توانمند در حوزه هوشمندسازی در زیست بوم تولیدی و فناوری کشور را تامین کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *