ارسال خدمات دامپزشکی و قرنطینه ایران به سنگال

خدمات دامپزشکی و قرنطینه‌ای ایران به سنگال صادر می‌شود


پنجمین کمیسیون مشترک مالی ایران و سنگال پس از ۱۲ سال در داکا برگزار شد. در این کمیسیون مشترک تصمیم گرفته شد که ایران نسبت به صدور خدمات آموزشی، فنی، بهداشتی، آزمایشگاهی و قرنطینه‌ای به سازمان دامپزشکی جمهوری سنگال اقدام کند. وزیر جهاد زراعت، رئیس سازمان دامپزشکی کشور و رئیس سازمان شیلات و تنی به سنگال مسافرت کردند تا در پایان این کمیسیون، اسناد و توافقنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف از جمله زراعت، راه، تولیدی و خدمات فنی و فناوری طراحی، گمرک، فرهنگی و بهداشت امضا شوند. در واقع، تلاش می‌شود روابط دوطرفه ایران و سنگال با همفکری و ظرفیت‌های موجود توأم باشد و تفاهم‌نامه‌ای نیز برای صدور خدمات سازمان دامپزشکی جمهوری سنگال تهیه شود.

به گزارش دیجیاتور، پنجمین کمیسیون مشترک مالی ایران و سنگال بعد از ۱۲ سال وقفه، در داکا برگزار شد و در جریان گفتگوهای دیپلماتیک این کمیسیون مشترک قرار شد ایران نسبت به صدور خدمات آموزشی، فنی، بهداشتی، آزمایشگاهی و قرنطینه‌ای به سازمان دامپزشکی جمهوری سنگال اقدام کند.

وزیر جهاد زراعت، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان شیلات و تنی چند از مدیران و کارشناسان وزارتخانه‌های مختلف و نهاد ریاست جمهوری، به منظور شرکت در این کمیسیون وارد سنگال شدند تا در پایان این کمیسیون، اسناد و توافقنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف از جمله زراعت، راه، تولیدی و خدمات فنی و فناوری طراحی، گمرک، فرهنگی، بهداشت میان هیأت‌های دو کشور امضا شود.

مجتبی نوروزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص گفت: با توجه به این که دو کشور مسلمان ایران و سنگال دارای اشتراکات فرهنگی و پیشینه تاریخی فراوانی هستند، لذا روابطی دوطرفه توأم با همفکری و ظرفیت‌های موجود می‌تواند به سود دو کشور باشد و ما تلاش کردیم مقدمات یک تفاهم‌نامه آماده و در آینده امضا شود.

بر اساس گفتگوهای دیپلماتیک صورت گرفته در خصوص خدمات سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز قرار است پیرو توافق‌های به عمل آمده نسبت به صدور خدمات آموزشی، فنی، بهداشتی، آزمایشگاهی و قرنطینه‌ای به سازمان دامپزشکی جمهوری سنگال اقدام شود و تفاهم‌نامه فی‌مابین متعاقباً منعقد می‌شود.


در کمیسیون مشترک مالی ایران و سنگال، توافق شد که ایران به سازمان دامپزشکی جمهوری سنگال خدمات آموزشی، فنی، بهداشتی، آزمایشگاهی و قرنطینه‌ای ارائه کند. این کمیسیون با حضور وزیر جهاد زراعت، رئیس سازمان دامپزشکی کشور و مسئولان و کارشناسان وزارتخانه‌های مختلف و نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در پایان کمیسیون، اسناد و توافقنامه‌هایی در حوزه‌های زراعت، راه، تولیدی و خدمات فنی و فناوری طراحی، گمرک، فرهنگی و بهداشت بین دو کشور امضا خواهد شد. رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز اظهار داشت که به دلیل اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور، روابط دوطرفه توأم با همکاری و ظرفیت‌های موجود می‌تواند به سود هر دو کشور باشد و تلاش شده است تا مقدمات یک تفاهم‌نامه برای آینده آماده شود. همچنین بر اساس گفتگوهای دیپلماتیک صورت گرفته، ایران پس از توافقات به عمل آمده، خدمات آموزشی، فنی، بهداشتی، آزمایشگاهی و قرنطینه‌ای به سازمان دامپزشکی جمهوری سنگال ارائه خواهد کرد و تفاهم‌نامه فی‌مابین قرار است بلافاصله امضا شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *