توقف کاشت غیراصولی نهال در سطح جهان و حمایت ایران

حمایت ایران از توقف کاشت غیراصولی نهال در سطح جهان


در این متن، نقی شعبانیان، معاون جنگل سازمان ذخایر زمین و آبخیزداری کشور، در بیست و هشتمین کنفرانس گرمایش جهانی نهاد بین‌المللی متحد، بر توقف کاشت غیراصولی گونه‌های نامناسب درختان توسط تشکل‌ها و مردم تاکید کرده است. وی بیان کرده که کاشت غیراصولی نهال‌ها و درختان علاوه بر ناتوان کردن از ارزش این درختان به طبیعت و جنگل‌ها آسیب می‌زند. وی به ضرورت رعایت اصول فنی و علمی در نهال کاری و بذرکاری در عرصه‌های طبیعی اشاره کرده و تاکید کرده است که کارشناسان و متخصصان ذخایر زمین باید در کنار مردم قرار گیرند تا کاشت نهال‌ها به درستی انجام شود و منجر به احیای ذخایر زمین شود.

به گزارش دیجیاتور، نقی شعبانیان با بیان این که کاشت غیراصولی و غیرفنی درختان در عرصه‌های طبیعی و جنگلی در سطح جهان، منجر به نگرانی و اظهارات اکولوژیست برجسته کنیایی در بیست و هشتمین کنفرانس گرمایش جهانی نهاد بین‌المللی متحد، برای توقف کاشت غیراصولی گونه‌های نامناسب درختان توسط تشکل‌ها و مردم شده است، ابراز کرد: کاشت غیراصولی نهال‌ها و درختان نه تنها مفید نیست، بلکه به طبیعت و جنگل‌ها آسیب می‌زند.

وی افزود: به دنبال مطرح شدن ضرورت کاشت یک تریلیون درخت تا سال ۲۰۳۰ میلادی برای کاهش و ترسیب کربن و گازهای گلخانه‌ای، مردم علاقه‌مند به طبیعت در جهان با روش‌های غیرفنی و غیرعلمی مبادرت به نهال کاری کردند که برای طبیعت آسیب‌زا بوده است.

معاون جنگل سازمان ذخایر زمین و آبخیزداری کشور ضمن حمایت از این اظهارات در کاپ ۲۸ ادامه داد: هر نوع نهال کاری و بذرکاری باید با رعایت اصول فنی و پشتوانه علمی در عرصه‌های طبیعی انجام شود.

وی اظهار داشت: در این کنفرانس بر نهال کاری درست تاکید شده و ما نیز در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، کاشت بر اساس اصول تخصصی و فنی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

شعبانیان ادامه داد: ما پیش از آغاز این طرح، مطالعه و آسیب‌شناسی کردیم و طرح‌های موفق و غیر موفق در حوزه نهال کاری و بذرکاری در ایران و جهان را مورد بررسی قرار دادیم. در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت مشخص شده چه گونه‌هایی، در چه مناطق اقلیمی، چگونه و توسط چه کسانی کاشته و چگونه نگهداری شود.

معاون جنگل سازمان ذخایر زمین و آبخیزداری کشور تصریح کرد: ضرورت اجرای موفق طرح کاشت یک میلیارد درخت، این است که کارشناسان و متخصصان ذخایر زمین در کنار مردم قرار گیرند تا کاشت نهال‌ها به درستی انجام گیرد و منجر به احیای ذخایر زمین شود.


کاشت غیراصولی و غیرفنی درختان در عرصه‌های طبیعی و جنگلی منجر به نگرانی و اظهارات اکولوژیست برجسته کنیایی شده است. کاشت غیراصولی نهال‌ها و درختان آسیب به طبیعت و جنگل‌ها وارد می‌کند. مردم علاقه‌مند به طبیعت با روش‌های غیرفنی و غیرعلمی به نهال کاری پرداخته‌اند که برای طبیعت مضر است. هر نوع نهال کاری و بذرکاری باید با رعایت اصول فنی و پشتوانه علمی انجام شود. در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، کاشت بر اساس اصول تخصصی و فنی برنامه‌ریزی شده است. قبل از آغاز طرح، مطالعه و آسیب‌شناسی صورت گرفته و در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، نوع و منطقه کاشت و نگهداری درختان تعیین شده است. ضرورت اجرای موفق طرح، حضور کارشناسان و متخصصان ذخایر زمین در کنار مردم است. این طرح منجر به احیای ذخایر زمین خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *