فروش خارجی منابع هیدروکربن در ۹ ماه به ارزش ۲۶.۴ میلیارد دلار

جزییات تجارت خارجی در ۹ ماه/ صادرات نفت ۲۶.۴ میلیارد دلار شد


فروش خارجی کشور در ۹ ماهه سال جاری با احتساب منابع هیدروکربن، برق و خدمات فنی و فناوری طراحی و به استثنای آمار فروش خارجی بازرگانی چمدانی به ۶۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار رسیده است. میزان فروش خارجی منابع هیدروکربن نیز در این مدت به ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان فروش خارجی از محل خدمات فنی و فناوری طراحی ۷۸۰ میلیون دلار و برق ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. بازرگانی خارجی کشور نیز با رشد ۷ درصدی به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است که با احتساب فروش خارجی منابع هیدروکربن خام، خدمات فنی و فناوری طراحی و برق شاهد بالغ بر ۱۵.۵ میلیارد دلار مازاد بازرگانی خارجی در این مدت هستیم. اما معاون وزیر دانش مالی اعلام کرده است که فروش خارجی غیر نفتی کشور به لحاظ وزنی ۲۶.۴۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۶۸ صدم درصد کاهش داشته است. در این مدت ۱۰۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. همچنین ۵ کشور عمده طرف معامله بازرگانی بین‌الملل با ایران شامل امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و هند بوده است. در کل در این ۹ ماهۀ سال جاری ۴۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است. وزن کالاهای وارداتی در این مدت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است که ۶ درصد رشد داشته است. ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالاهای پتروشیمی نیز در این مدت به ارزش ۱۵ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش دیجیاتور، به نقل از ارتباطات سازمانی گمرک، محمد رضوانی‌فر اظهار کرد: برای نخستین بار است که آمار فروش خارجی منابع هیدروکربن، برق و خدمات فنی و فناوری طراحی همراه با فروش خارجی کالاهای غیر نفتی از سوی گمرک منتشر می‌شود که این اقدام حکومت در جهت شفافیت در عملکرد بازرگانی خارجی است.

رئیس کل گمرک ایران افزود: فروش خارجی کشور در ۹ ماهه سال جاری با احتساب منابع هیدروکربن، برق و خدمات فنی و فناوری طراحی و به استثنای آمار فروش خارجی بازرگانی چمدانی به ۶۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار رسید.

رضوانی فر گفت: میزان فروش خارجی منابع هیدروکربن در ۹ ماهه امسال به ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار رسیده است.

به گفته وی، در ۹ ماهه سال جاری میزان فروش خارجی از محل خدمات فنی و فناوری طراحی ۷۸۰ میلیون دلار و برق ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.

رضوانی فر با اشاره به اینکه حجم بازرگانی خارجی کشور (مجموع بازرگانی بین‌الملل و فروش خارجی) در ۹ ماهه امسال با رشد ۷ درصدی به ۱۱۲ میلیارد دلار رسید، گفت: با احتساب فروش خارجی منابع هیدروکربن خام، خدمات فنی و فناوری طراحی و برق، شاهد بالغ بر ۱۵.۵ میلیارد دلار شاهد مازاد بازرگانی خارجی در این مدت هستیم.

فروش خارجی غیرنفتی ۳۶.۴ میلیارد دلار شد

معاون وزیر دانش مالی در خصوص میزان فروش خارجی غیرنفتی بدون احتساب منابع هیدروکربن، برق و خدمات فنی و فناوری طراحی در ۹ ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۱۰۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده که به لحاظ وزنی ۲۶.۴۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۶۸ صدم درصد کاهش داشت.

رضوانی‌فر افزود: سه قلم عمده کالاهای صادراتی در ۹ ماهه سال جاری را منابع انرژی مایع شده با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و متانول با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است. در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی بیشترین رشد ارزشی به ترتیب به منابع انرژی مایع شده، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج و بیشترین کاهش در بین اقلام عمده کالای صادراتی به پروپان مایع شده، میله‌های آهنی یا فولادی و بوتان مایع شده اختصاص داشت.

معاون وزیر دانش مالی در خصوص کشورهای عمده طرف‌های معامله برای مقصد کالاهای صادراتی ایران گفت: چین با ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، عراق با ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیارد دلار و هند با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پنج کشور عمده مقصد صادراتی کالای ایرانی بودند.

بازرگانی بین‌الملل ۴۸.۴ میلیارد دلاری

رضوانی‌فر تصریح کرد: در ۹ ماهه سال جاری ۴۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که با رشد ۱۲.۲۹ درصد همراه بود که از مجموع بازرگانی بین‌الملل، ۶۰ میلیون دلار به برق اختصاص یافت. وزن کالاهای وارداتی در این مدت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است که ۶ درصد رشد داشت.

به گفته وی، ذرت دامی با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، گوشی‌های موبایل با ۲ میلیارد دلار و دانه سویا با یک و نیم میلیارد دلار سه قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت بودند. در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی به لحاظ ارزشی، طلا به اشکال خام، قطعات منفصله اتومبیل‌های سواری و گوشی موبایل هوشمند از بیشترین افزایش و دو محصول برنج و گندم از بیشترین کاهش برخوردار بودند.

رضوانی‌فر گفت: ۵ کشور عمده طرف معامله بازرگانی بین‌الملل با ایران، شامل امارات متحده عربی با ۱۵ میلیارد دلار، چین با ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، آلمان با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

وی در خصوص متوسط ارزش گمرکی هر تن کالاهای صادراتی غیر نفتی و وارداتی در ۹ ماهه سال جاری اظهار کرد: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی با ۲۱.۴۸ درصد کاهش به رقم ۳۵۸ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی با ۵.۸۹ درصد کاهش به رقم ۱۶۸۳ دلار رسید.

رضوانی‌فر درباره فروش خارجی کالاهای پتروشیمی در ۹ ماهه سال جاری گفت: در این مدت ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالاهای پتروشیمی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده که به رغم افزایش ۲۶.۵۲ درصدی در وزن، به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی این محصول به لحاظ ارزشی ۱۱.۸۴ درصد با کاهش مواجه بود.


نتیجه این متن این است که فروش خارجی کلی کشور ایران در 9 ماهه سال جاری به 63 میلیارد و 970 میلیون دلار رسیده است. به همراه فروش خارجی منابع هیدروکربن، برق و خدمات فنی و فناوری طراحی، فروش خارجی غیر نفتی کشور به 36.4 میلیارد دلار رسیده است. در این مدت، فروش خارجی منابع هیدروکربن به 26.46 میلیارد دلار رسیده است. همچنین، فروش خارجی از محل خدمات فنی و فناوری طراحی به 780 میلیون دلار و فروش خارجی برق به 300 میلیون دلار بوده است. با احتساب فروش خارجی منابع هیدروکربن خام، خدمات فنی و فناوری طراحی و برق، ما بالغ بر 15.5 میلیارد دلار از مازاد بازرگانی خارجی در این مدت شاهد هستیم. همچنین، بازرگانی بین‌الملل کلی کشور به 48.4 میلیارد دلار رسیده است که با رشد 12.29 درصدی همراه بوده است. همچنین، میزان فروش خارجی وارداتی در این مدت با رشد 6 درصدی به 112 میلیارد دلار رسیده است. ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی غیر نفتی به 358 دلار و ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی به 1683 دلار رسیده است. در نهایت، در این 9 ماهه 38.2 میلیون تن کالاهای پتروشیمی به ارزش 15 میلیارد دلار صادر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *