تکمیل ۲۴۸ واحد مسکن مهر باقیمانده صدرا با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن.

تکمیل ۲۴۸ واحد مسکن مهر باقیمانده صدرا با منابع صندوق ملی مسکن


در این متن آمده است که تاکنون ۴۹۸ واحد مسکونی در شهر جدید صدرا به حکومت سیزدهم تحویل داده شده است و ۲۵۰ واحد دیگر نیز در نیمه شعبان سال ۱۴۰۱ به متقاضیان تحویل خواهند شد. همچنین برنامه‌ریزی شده است که اعتبار لازم برای تکمیل ۲۴۸ واحد باقیمانده مسکن مهر صدرا از طریق صندوق ملی مسکن تأمین شود و تا اتمام حکومت سیزدهم تحویل داده شوند. پیشرفت فیزیکی تمام واحدهای باقیمانده به ۸۰ درصد رسیده است.

به گزارش دیجیاتور، مهدی پوربهی مدیرعامل شهر جدید صدرا در خصوص واحدهای باقیمانده مسکن مهر آن شهر جدید و برنامه تکمیل آنها در حکومت سیزدهم، گفت: از ابتدای طرح مسکن مهر ۱۵ هزار واحد مسکونی در این شهر جدید در مرحله ساخت قرار گرفت که ۴۹۸ واحد مسکونی مهر در ابتدای حکومت سیزدهم به این حکومت برای تکمیل تحویل شد.

مدیرعامل شهر جدید صدرا گفت: در حکومت سیزدهم با منابع داخلی شرکت عمران شهر صدرا، ۲۵۰ واحد مسکونی تکمیل و در نیمه شعبان ۱۴۰۱ تحویل متقاضیان شد. برنامه‌ریزی شده است تا ۲۴۸ واحد باقیمانده مسکن مهر صدرا با حمایت صندوق ملی مسکن تأمین اعتبار شود و قبل از اتمام حکومت سیزدهم تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

وی پیشرفت فیزیکی واحدهای باقیمانده مسکن مهر صدرا را ۸۰ درصد عنوان کرد.


نتیجه متن آمده در دیجیاتور، مدیرعامل شهر جدید صدرا اعلام کرد که تا این لحظه ۱۵ هزار واحد مسکونی در این شهر جدید در مرحله ساخت قرار گرفته که ۴۹۸ واحد از آن‌ها در حکومت سیزدهم به تحویل حکومت رسیده است. او افزود که در این حکومت، ۲۵۰ واحد مسکونی تکمیل و تحویل متقاضیان شده است و باقیمانده این واحدها نیز تا اتمام حکومت سیزدهم تکمیل و تحویل خواهند شد. نیز پیشرفت فیزیکی واحدهای باقیمانده مسکن مهر صدرا را ۸۰ درصد اعلام کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *