تقویت ارتباطات سازمانی‌ها، منجر به افزایش امید در جامعه خواهد شد.

تقویت عملکرد روابط عمومی‌ها منجر به امید افزایی در جامعه خواهد شد


برای تقویت مخابرات و اطلاع رسانی دقیق با مردم، ارتباطات سازمانی‌ها باید تقویت شود تا درستی تلاش‌های انجام شده منتقل شود و امید افزایی در جامعه ایجاد گردد. برای این منظور، برنامه‌های آموزشی برای مدیران ارتباطات سازمانی دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود که شامل کاربرد AI در ارتباطات سازمانی، فن بیان و ساخت و ساز محتوا با گوشی‌های هوشمند می‌باشد. این مجمع سالیانه با هدف افزایش هم افزایی مدیران ارتباطات سازمانی در استان برگزار می‌شود و درباره واقع نمایی، ارتباط با مردم و پاسخدهی به افکار عمومی و استفاده از شیوه‌های نوین اطلاع رسانی و دستاورد محوری تاکید شده است. این مجمع سالیانه برای اولین بار تحت عنوان یک اردوی یک روزه و با برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ورزشی در قزوین برگزار می‌شود.

به گزارش دیجیاتور، رسول ملاحسنی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی دقیق و ارتباط با مردم اظهار کرد: تقویت ارتباطات سازمانی‌ها منجر به انتقال درست تلاش‌های صورت گرفته و در نتیجه امید افزایی در جامعه خواهد شد.

وی افزود: به منظور انسجام بخشی، ارائه آموزش‌های نوین و ایجاد وحدت رویه در امر اطلاع رسانی برای اولین بار اردوی یک روزه مدیران ارتباطات سازمانی دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد که در آن کارگاه‌های مختلف آموزشی پیش بینی شده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: مدیران ارتباطات سازمانی در این مجمع سالیانه در دوره‌هایی همچون کاربرد AI در ارتباطات سازمانی، فن بیان و همچنین ساخت و ساز محتوا با گوشی‌های هوشمند شرکت خواهند کرد.

ملاحسنی تاکید کرد: معتقدیم روایت اقدامات انجام شده در حکومت سیزدهم نیاز به هم افزایی بیشتر بین مدیران ارتباطات سازمانی در استان دارد که برگزاری این مجمع سالیانه با همین رویکرد پیگیری شده است.

مدیر ارتباطات سازمانی استانداری افزود: واقع نمایی، ارتباط با مردم و پاسخدهی به موقع به افکار عمومی، استفاده از شیوه‌های نوین اطلاع رسانی و دستاورد محوری به جای فرد محوری از جمله مواردی است که در این دوره به عنوان رویکردهای اصلی امر اطلاع رسانی، در دوره‌های آموزشی مورد تاکید خواهد بود.

گفتنی است مجمع سالیانه مدیران ارتباطات سازمانی‌های استان برای اولین بار تحت عنوان یک اردوی یک روزه و در قالب برنامه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی و ورزشی روز دوشنبه ۴ دی ماه در اردوگاه شهید رجایی جهان آباد قزوین برگزار خواهد شد.


تقویت ارتباطات سازمانی منجر به انتقال تلاش‌های صورت گرفته و امید افزایی در جامعه خواهد شد.
ارائه آموزش‌های نوین و ایجاد وحدت رویه در اطلاع رسانی منجر به انسجام بخشی خواهد شد.
مدیران ارتباطات سازمانی در مجمع سالیانه کارگاه‌های آموزشی مختلفی مانند کاربرد AI در ارتباطات سازمانی، فن بیان و ساخت و ساز محتوا با گوشی‌های هوشمند شرکت خواهند کرد.
روایت اقدامات انجام شده در حکومت سیزدهم نیاز به هم افزایی بیشتر بین مدیران ارتباطات سازمانی در استان دارد.
برگزاری مجمع سالیانه با رویکرد پیگیری همین هدف صورت خواهد گرفت.
استفاده از شیوه‌های نوین اطلاع رسانی و واقع نمایی، ارتباط با مردم و پاسخدهی به افکار عمومی اهمیت دارد.
رویکردهای اصلی امر اطلاع رسانی در دوره‌های آموزشی مخاطب قرار خواهد گرفت.
مجمع سالیانه مدیران ارتباطات سازمانی در قالب برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ورزشی در اردوگاه شهید رجایی برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *