تفاوت یک درصدی بین تعرفه‌های وارداتی سموم و مواد اولیه.

تفاوت یک درصدی تعرفه سموم وارداتی و مواد اولیه


نشست خبری دهمین نمایشگاه جامع نهاده‌های زراعت برگزار شد. مسعود گیل آبادی، رییس هیأت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم، ساخت و ساز کود و سم را یکی از بسترهای تأمین امنیت غذایی در کشور و حافظ امنیت غذا اعلام کرد. او از قطع سموم پرخطر و جایگزین کردن آنها با محصولات کم خطر و همچنین افزایش تعرفه سموم آماده مصرف خواست. همچنین، برای ترویج مصرف صحیح سموم در ساخت و ساز محصولات زراعت، به روز نگه داشتن اطلاعات کشاورزان و اهتمام وزارت جهاد زراعت در این راستا نیز ضروری است.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، نشست خبری دهمین نمایشگاه جامع نهاده‌های زراعت برگزار شد. مسعود گیل آبادی، رییس هیأت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم با بیان اینکه سال گذشته ۱۳۰ میلیون تن محصول زراعت در کشور ساخت و ساز شد، گفت: ساخت و ساز کود و سم یکی از بسترهای تأمین امنیت غذایی بوده و حافظ امنیت غذا به شمار می‌رود. این محصولات، فصل مصرف دارند و اگر به موقع تأمین نشود کشاورزان با چالش مواجه خواهند شد.

وی درباره میزان ساخت و ساز در کشور افزود: سالانه ۳۵ هزار تن آفت کش در داخل استفاده می‌شود که از نرم جهانی پایین‌تر است. از این آمار ۹۷ درصد ساخت و ساز داخل و ۳ درصد باقی مانده مربوط به سموم بسیار جدید است که از سوی شرکت‌های اروپایی در جهان ساخت و ساز می‌شود.

وی ادامه داد: سم و کود دارای استاندارد ثابتی بوده که همان مؤلفه‌های تدوین شده در سازمان خواربار و زراعت ملل متحد (فائو) در ساخت و ساز آنها رعایت می‌شود.

رییس هیأت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم اضافه کرد: ۶۵۸ نوع سم ثبت شده در کشور وجود دارد که ۱۸ درصد آن مربوط به سموم پرخطر، ۲۲ درصد متوسط و ۶۰ درصد کم خطر است. روابط حکومتی انجمن، حذف سموم پرخطر در مدت زمان کوتاه و جایگزین شدن آنها با محصولات کم خطر است.

گیل آبادی با اشاره به تعرفه بازرگانی بین‌الملل هم عنوان کرد: تفاوت تعرفه بازرگانی بین‌الملل مواد اولیه کم خطر و سموم آماده مصرف فقط یک درصد بوده که آسیب زا به ساخت و ساز داخل و بازار است.

وی درباره حجم فروش خارجی سموم تولیدی کشور اظهار کرد: از مرداد سال گذشته تا امروز که ممنوعیت فروش خارجی لغو شد ۲ هزار و ۷۷۹ تن انواع سموم و آفت کش صادر شده است.

پیشنهاد برای بهبود ساخت و ساز و بازار مصرف

رییس هیأت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم در ادامه سخنان خود درخواست کرد: از بازرگانی بین‌الملل سموم آماده مصرف که ساخت و ساز داخل دارند باید جلوگیری شود. همچنین ارز ترجیحی و نیمایی باید حذف شود تا تعادل در بازار برقرار گردد. در کنار این دو موضوع، تعرفه سموم آماده مصرف هم باید افزایش پیدا کند.

گیل آبادی در پایان گفت: نحوه مصرف سموم برای کشت و ساخت و ساز محصولات زراعت مساله مهمی است که باید در این راستا اطلاعات کشاورزان به روز باشد و وزارت جهاد زراعت در حوزه ترویج نیز باید اهتمام بیشتری داشته باشد.


نشست خبری دهمین نمایشگاه جامع نهاده‌های زراعت برگزار شد، که در آن مسعود گیل آبادی، رییس هیأت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم، اعلام کرد که سال گذشته ۱۳۰ میلیون تن محصول زراعت در کشور ساخت و ساز شد و ساخت و ساز کود و سم به عنوان بستری برای تأمین امنیت غذایی بسیار مهم است. سموم زراعت، فصل مصرف دارند و در صورت عدم تأمین به موقع، کشاورزان با چالش‌هایی مواجه می‌شوند.

در خصوص میزان ساخت و ساز آفت کش در کشور، گیل آبادی اعلام کرد که سالانه ۳۵ هزار تن آفت کش در داخل استفاده می‌شود و از این میزان ۹۷ درصد ساخت و ساز داخلی و ۳ درصد باقیمانده مربوط به سموم ایجاد شده توسط شرکت‌های اروپایی در جهان است.

وی ادامه داد و به استانداردهایی که در ساخت و ساز سموم و کودها رعایت می‌شوند، اشاره کرد.

همچنین، گیل آبادی اعلام کرد که در کشور ۶۵۸ نوع سم ثبت شده و از این تعداد، ۱۸ درصد آن سموم پرخطر، ۲۲ درصد متوسط و ۶۰ درصد کم خطر هستند. روابط حکومتی انجمن ساخت و ساز سموم بدون خطر و جایگزینی آنها با محصولات کم خطر است.

در خصوص تفاوت تعرفه بازرگانی بین‌الملل مواد اولیه کم خطر و سموم آماده مصرف، گیل آبادی تأکید کرد که این تفاوت تعرفه‌ای تنها یک درصد است که باعث آسیب زدن به ساخت و ساز داخلی و بازار می‌شود.

در مورد حجم فروش خارجی سموم تولیدی کشور، اعلام شد که از مرداد سال گذشته تاکنون که ممنوعیت فروش خارجی لغو شده است، ۲ هزار و ۷۷۹ تن انواع سموم و آفت کش صادر شده است.

در پایان، گیل آبادی پیشنهاد کرد که باید از بازرگانی بین‌الملل سموم آماده مصرف که ساخت و ساز داخلی دارند، جلوگیری شود، ارز ترجیحی و نیمایی حذف شود و تعرفه سموم آماده مصرف افزایش یابد. همچنین، برای بهبود مصرف سموم در کشت و ساخت و ساز محصولات زراعت، اطلاعات کشاورزان باید به روز باشد و وزارت جهاد زراعت نیز باید در ترویج این موضوع تلاش بیشتری داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *