تعبیر خواب دیدن پستان زن در خواب

این مقاله شامل تعبیر خواب سینه در یک نگاه می‌باشد. تعبیر خواب پستان، دست زدن به سینه زن، سینه بزرگ، سینه مرد، دیدن سینه زن توسط مرد، مکیدن سینه زن توسط مرد نامحرم، سینه دختر مجرد، سینه پر شیر، سینه زخم شده، و دیدن پستان حیوانات در خواب، از دیدگاه معبرین اسلامی ارائه شده است. این تعبیرات با توجه به معانی اسلامی و باورهای عامه‌گرایانه، به تشریحی موثر از نقش خواب و نیازهای ذهنی و روحی انسان می‌پردازد. این مقاله همچنین به تفسیر خواب سینه با دیجیاتور و تغییر شکل پستان نیز پرداخته است و نشان دهنده این است که چگونه خواب‌ها و آرزوهای مختلف انسان‌ها با دستیابی به نیازهای غیرفیزیکی خود ترکیب شده‌اند.

تعبیر خواب سینه در یک نگاه
خواب 😴معنی 📝
تعبیر خواب پستاندختر، فرزند، بخشندگی و ایثار
تعبیر خواب دست زدن به سینه زنبررسی دقیق پیش از شروع هر کاری
تعبیر خواب سینه بزرگتغییرات مثبت و خوش‌شانسی
تعبیر خواب سینه مردسلامت جسمانی، موفقیت در کسب و کار و بهبود وضعیت مالی
تعبیر خواب دیدن سینه زن توسط مردخبرهای بدی می‌شنود
تعبیر خواب مکیدن سینه زن توسط مرد نامحرماتفاقات ناخوشایند، زندان، مشکلات فراوان و مریضی
تعبیر خواب سینه دختر مجردازدواج و فرزندآوری
تعبیر خواب سینه پر شیرثروت، موفقیت و روزهای خوب در زندگی
تعبیر خواب سینه زخم شدهسختی‌های گذشته

تعبیر خواب سینه دلالت بر نیاز به داشتن مادر و سرپرست دارد. بیننده خواب درون خود نوعی نیاز به حمایت، پشتیبان و دوری از مسئولیت‌های فراوان زندگی را احساس می‌کند. بخشی از وجودش تمنا می‌کند که یک نوزاد فاقد هرگونه مسئولیتی باشد. این خواب همچنین می‌تواند نشانه‌ای از تمایلات جنسی و گاهی ترس از تجاوز و آسیب باشد. برای آشنایی با تفسیر و تعبیر خواب سینه با دیجیاتور همراه شوید.

تعبیر خواب سینه

تعبیر خواب پستان از نظر معبرین اسلامی

ابن سیرین: دیدن سینه در خواب نماد دختر است و ظاهر سینه با توجه یه سلامت بودن یا نبودن می‌تواند نشانه‌ای از افزایش رزق و روزی و یا آسیب و ضرر برای آن دختر باشد.

 • اگر زنی ببیند پستان او بریده است، به این معناست که دختری بمیرد.
 • اگر ببیند از پستان وی شیر بر روی شکم او می‌ریزد، نشان می‌دهد که دچار آسیب و ضرر می‌شود.
 • اگر بیند که از هر دو پستان خود شیر می‌خورد، به این معناست که به غم و رنج گرفتار می‌شود.
 • اگر ببیند که یک پستانش سوخت، نشان می‌دهد که دخترش شغلش را از دست می‌دهد.
 • اگر مردی ببیند که پستان او بریده است، زنش بمیرد.
 • سینه نمادی از بخشندگی و ایثار است.
 • پستان در رویای زنان: تصویر سینه‌ها در رویاهای زنان زنان به گونه‌ای چشمگیر کارکردی جسمانی داشته است.
 • سینه در رویای مردان: بازگشت به دوران طفولیت، امیال جسمانی.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است.

 1. فرزندان
 2. دختران
 3. خادمان
 4. دوستان
 5. برادران

تعبیر خواب تغییر شکل پستان

ابن سیرین می‌گوید: اگر شخصی ببیند که پستان او بیش از اندازه آویزان است، نشان می‌دهد که صاحب دختری می‌شود. 

جابر مغربی درباره تغییر شکل پستان در حالت‌های مختلف اینگونه می‌گوی: 

 • اگر زنی در خواب ببیند که در زیر پستان او پستان دیگری وجود دارد، به این معناست که صاحب دختری می‌شود.
 • اگر ببیند هر دو پستان او بزرگ شده‌بود، دلیل که احوال فرزندانش خوب است، یا دخترش ازدواج می‌کند.
 • اگر زنی ببیند که او را از پستان آویزان کردند، به این معناست که از یک رابطه نامشروع صاحب پسر خواهد شد.

تعبير خواب دست زدن به سينه زن

دست زدن به سینه زن در خواب نشان می‌دهد که پیش از انجام هر کاری ابتدا تمام جوانب را در نظر می‌گیرید و به خوبی همه چیز را ارزیابی می‌کنید. برای شروع یک کسب‌وکار و یا یک پروژه، ابتدا تحقیقات کاملی انجام داده و سپس وارد آن کار می‌شوید.

تعبیر خواب بزرگ شدن سینه زن

اگر زنی در خواب ببیند که سینه‌های بزرگی دارد، نشانه‌ای از تمایل به داشتن رابطه عاطفی است. چنین خوابی نشان از تغییرات مثبت و خوش‌شانسی نیز هست.

تعبیر خواب سینه مرد

تعبیر خواب سینه مردان نشانه‌ای از سلامت جسمانی، موفقیت در کسب و کار و بهبود وضعیت مالی است. اگر در خواب موهای سینه مرد مشخص باشد نمادی از اتفاقات خوش، فرزندان زیاد و زندگی باسعادت است.

تعبیر خواب دیدن سینه زن توسط مرد

اگر پیرمردی در خواب خود سینه‌های زنی را ببیند به این معناست که خبرهای بدی می‌شنود. اگر مردی در خواب سینه‌های زنی را ببیند می‌تواند به معنا باشد که وی در ضمیر ناخودآگاه خود هنوز هم وابستگی به مادر خویش دارد. همچنین نشانه‌ای از تمایلات جنسی آن مرد است.

تعبیر خواب مکیدن سینه زن توسط مرد نامحرم

تعبیر خواب مکیدن پستانها برای مردان، زمانی که آن زن را نمی‌شناسد، نشانه‌ای از اتفاقات ناخوشایند، زندان، مشکلات فراوان و مریضی برای مدت زمانی طولانی است. همچنین ممکن است در موقعیتی سراسر استرس و ناراحتی قرار گیرد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی ببیند که پستان مردی را می‌مکد، به این معناست که بیمار می‌شود. اگر زنش باردار بود، پسر به دنیا می‌آورد. اگر زن ببیند که پستان زن دیگری را می‌مکد، به این معناست که در کار وی گره می‌افتد.

دید شیر خوردن نوزاد از رویاهایی است که ذهن و تفکر بسیاری از زنان پس از بیداری به خود مشغول کرده‌است. معمولا این‌گونه خواب‌ها همراه با مکیدن شیر از پستان مادر توسط نوزاد دیده می‌شود. با تعبیر خواب مکیدن همراه ما باشید.

تعبیر خواب سینه دختر مجرد

تعبیر خواب سینه برای دختر به ازدواج و داشتن فرزند برای آن دختر دلالت دارد. همچنین می‌تواند به معنای نگرانی دختر برای آینده، زندگی متاهلی و ازدواج باشد.

تعبیر خواب سینه پر شیر

تعبیر خواب سینه پر از شیر برای زنان نمادی از ثروت، موفقیت و روزهای خوب در زندگی است. اگر این زن متاهل بوده و فرزندی ندارد، نشانه‌ای از حاملگی و داشتن فرزند است. اگر پیرزنی در خواب ببیند که سینه‌های پر از شیر دارد به این معناست که اموال خود را از دست داده و فقیر می‌شود.

تعبیر خواب سینه زخم شده

دیدن سینه زخم شده در خواب نشانه‌ای از اتفاقات سخت و رنج‌آوری است که در زندگی با آن مواجه شده‌اید. این خواب یادآور این واقعیت است که به سختی توانستید آن اتفاقات را پشت سر بگذراید. این خواب نشانه‌ای از قدرت درونی شماست.

دیدن پستان حیوانات در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید.

سخن پایانی

همراهان عزیز دیجیاتور برای خواندن تعبیر خواب با موضوعات مختلف می‌توانید با مجموعه تعبیر خواب سایت همراه شوید.

برگرفته از: myislamicdream

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *