تصویب طرح جامع شهر همدان به فارسی بازنویسی می‌شود: مصوبه برنامه جامع شهر همدان

تصویب طرح جامع شهر همدان


خسرو دانشجو، معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورا با اعلام اخباری از برگزاری جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد. او از برگزاری هفدهمین جلسه شورا با سه مورد طرح جامع شهر همدان، اصلاح حریم و احداث شهرک مسکونی در خارج از حریم شهر یزد و الحاق ۲۴ هکتار اراضی به محدوده شهر گنبدکاووس برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. در جلسه شورا طرح جامع شهر همدان که توجه به معماری خاص شهر و مسائلی مانند کاهش تردد و حفظ اراضی زراعت شهر را در بر می‌گرفت، مورد بازنگری قرار گرفت و با الحاق اراضی به طرح تصویب شد. همچنین، اصلاح حریم شهر یزد برای احداث شهرک مسکونی و الحاق ۴۰۰ هکتار اراضی به شهر گنبدکاووس نیز در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. تأمین زمین برای اقشار آسیب‌پذیر و واگذاری زمین به خانوارهای دارای سه فرزند نیز از مواردی است که در طرح نهضت ملی مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش دیجیاتور، خسرو دانشجو، معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از برگزاری هفدهمین جلسه شورا با سه دستور طرح جامع شهر همدان، اصلاح حریم و احداث شهرک مسکونی در خارج از حریم شهر یزد و الحاق ۲۴ هکتار اراضی به محدوده شهر گنبدکاووس برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

طرح جامع شهر همدان مصوب شد

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: طرح جامع شهر همدان مورد بازنگری قرار گرفت و در هفدهمین جلسه شورا با الحاق اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن با افق جمعیتی ۷۲۱ هزار نفر در سال ۱۴۱۵ به تصویب رسید.

دانشجو با تاکید بر تاریخی بودن شهر همدان و احداث این شهر با معماری ویژه، توضیح داد: در تصویب طرح جامع شهر همدان ضمن توجه به معماری خاص شهر، موضوعات کاهش ترافیکی و دسترسی‌های این شهر و همچنین حفظ اراضی زراعت شهر مورد توجه قرار گرفت و با توجه به این جزئیات طرح جامع شهر همدان مصوب شد.

وی تاکید کرد: در تصویب طرح جامع شهر همدان، الحاق سه روستایی که پیش‌تر الحاق آنها به تصویب هیأت حکومت رسیده بود انجام شد. همچنین اراضی که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و اجرای طرح جوانی جمعیت در همدان موردنیاز بود در طرح جامع به میزان ۲ هزار هکتار، الحاق شد.

موافقت با الحاق ۴۰۰ هکتار برای ساخت شهرک مسکونی یزد

معاون معماری و شهرسازی همچنین از بررسی اصلاح حریم و احداث شهرک مسکونی پیرامونی یزد در جلسه شورا خبر داد و افزود: اصلاح محدوده حریم شهر یزد به منظور ایجاد مقدمات احداث شهرک مسکونی پیرامون شهر یزد مصوب شد.

دانشجو تصریح کرد: با توجه به کار کارشناسی انجام شده اعضای شورا به اصلاح محدوده حریم شهر یزد رأی دادند و مقدمات بررسی شهرک مسکونی که به نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یابد، فراهم شد. در ادامه، بررسی ایجاد شهرک مورد بررسی قرار گرفت که با بخشی از پیشنهاد استان و الحاق ۴۰۰ هکتار موافقت شد. بخشی از اراضی نیز به دلیل قرار داشتن در حریم لوله‌های گاز و همچنین عرصه‌های خطر آب‌گرفتگی مخالفت و رد شد.

وی توضیح داد: مقرر شده است تا در احداث شهرک فضای پیرامونی شهرک با فضای سبز احاطه شود و با کاشت درخت و ایجاد فضای سبز علاوه بر ایجاد محیط بهینه از گسترش بی اندازه آن جلوگیری شود.

۲۴ هکتار اراضی به گنبدکاووس الحاق می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از موافقت شورا با الحاق ۲۴ هکتار اراضی به گنبدکاووس خبر داد و افزود: مقرر شده تا این اراضی به منظور اجرای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت به گنبدکاووس الحاق شود.

وی یادآور شد: قانونگذار به ما تاکید کرده است که به خانوارهای دارای سه فرزند در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت که فاقد زمین هستند ۲۰۰ مترمربع زمین واگذار شود که الحاقات در اجرای این مقررات با بررسی کارشناسی در مناطق مختلف در حال انجام است.

به گفته دانشجو، تأمین زمین برای اقشار آسیب‌پذیر در قالب طرح نهضت ملی مسکن از دیگر مواردی است که باید مورد توجه باشد.


بنا بر برگزاری هفدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح جامع شهر همدان با الحاق اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصویب شد. در این طرح، توجه به معماری خاص شهر، کاهش تردد، دسترسی‌های شهر و حفظ اراضی زراعت مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در همدان، سه روستا و ۲ هزار هکتار اراضی نیز به طرح جامع اضافه شد. به طور مشابه، در یزد نیز برای احداث شهرک مسکونی پیرامونی، اصلاح حریم شهر به منظور فراهم کردن مقدمات احداث شهرک مسکونی مورد تصویب قرار گرفت و ۴۰۰ هکتار اراضی به این منظور الحاق شد. همچنین ۲۴ هکتار اراضی نیز به گنبدکاووس الحاق شده و برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت به کار گرفته می‌شود. قانونگذار همچنین به تأمین زمین برای خانوارهای دارای سه فرزند در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت تکیه کرده است و الحاق اراضی در اجرای این مقررات در حال انجام است. تأمین زمین برای اقشار آسیب‌پذیر نیز جزء موارد مورد توجه در طرح نهضت ملی مسکن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *