تربیت ۵۰۰ مدیر برتر در تولیدی منابع هیدروکربن تا سال ۱۴۰۸

تربیت ۵۰۰ مدیر تراز اول در صنعت نفت تا سال ۱۴۰۸


در این متن، علی مددی، معاون وزیر منابع هیدروکربن در خصوص توسعه سازماندهی و سرمایه انسانی در تولیدی منابع هیدروکربن، اظهار داشت که براساس برنامه‌های بلندمدت، بیش از ۵۰۰ مدیر تراز اول توسط مرکز توسعه سازماندهی تولیدی منابع هیدروکربن تربیت خواهد شد و در این راستا، از ساختارهای غیررسمی و ساختار خبرگان کشور برای تربیت این مدیران استفاده خواهد شد. او همچنین بیان کرد که برای تربیت و توسعه مدیران در تولیدی منابع هیدروکربن، ۲۱ هیئت عالی فنی تخصصی تشکیل شده است و تعداد مراکز ارزیابی مدیران نیز افزایش یافته است. علی مددی بر اهمیت شایستگی و فناوری در توسعه سرمایه انسانی تاکید کرد و به برنامه‌ها و رویکردهای تحولی در ارزیابی و توسعه مدیران در نظام جامع توسعه سازماندهی تولیدی منابع هیدروکربن اشاره کرد. او همچنین اهمیت بلوغ توسعه سازماندهی و ارزیابی متعالی مدیران را در جشنواره حکمرانی متعالی تولیدی منابع هیدروکربن بیان کرد.

به گزارش دیجیاتور، علی مددی معاون وزیر منابع هیدروکربن در خصوص توسعه سازماندهی و سرمایه انسانی، گفت: با بیان اینکه بر اساس برنامه‌های بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۸ بیش از ۵۰۰ مدیر تراز اول از سوی مرکز توسعه سازماندهی تولیدی منابع هیدروکربن تربیت خواهد شد، گفت: در این میان تلاش شده از ساختارهای غیررسمی استفاده کنیم تا از ساختار خبرگان کشور در تربیت این مدیران بهره‌گیری کنیم.

وی تاکید کرد: به‌منظور تربیت و توسعه مدیران در تولیدی منابع هیدروکربن اکنون ۲۱ هیئت عالی فنی تخصصی تشکیل شده است، از سوی دیگر تا پیش از حکومت سیزدهم در این تولیدی تنها ۳ مرکز ارزیابی مدیران وجود داشت که با هماهنگی‌های اخیر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را نیز ملزم به راه‌اندازی این مرکز کرده‌ایم.

معاون وزیر منابع هیدروکربن در توسعه سازماندهی و سرمایه انسانی تاریخچه شایستگی در تولیدی منابع هیدروکربن را به ترتیب از جدید به قدیم شامل ابلاغ سند راهبردی منابع انسانی در سال ۱۴۰۲، نظام جامع توسعه سازماندهی تولیدی منابع هیدروکربن جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۱، ابلاغ دستور عمل تشکیل مرکز توسعه سازماندهی تولیدی منابع هیدروکربن سال ۱۳۹۴، طراحی و استقرار مرکز ارزیابی سال ۱۳۸۷، نظام جذب مبتنی بر شایستگی سال ۱۳۸۵، نظام ارزیابی عملکرد بر مبنای شایستگی و اعطای شایستگی ریالی سال ۱۳۴۳، نظام اعطای رتبه بر مبنای شایستگی سال ۱۳۴۳، هنرستان مهارتی در آبادان سال ۱۳۴۰، دانشکده منابع هیدروکربن آبادان سال ۱۳۳۷ و آموزشگاه فنی تولیدی منابع هیدروکربن در سال ۱۳۱۷ اعلام کرد.

علی‌مددی شایستگی‌محوری و فناوری‌محوری را دو بال سند راهبردی توسعه سرمایه انسانی در افق ۱۴۱۰ دانست و افزود: با استقرار نظام شایستگی در فرآیندهای منابع انسانی بر اساس خانواده و زیر خانواده شغلی و در بخش فناوری، روزآمد کردن و یکپارچه‌سازی معاونت توسعه سازماندهی و سرمایه انسانی فرآیندهای منابع انسانی در سیستم یکپارچه مبتنی بر فناوری تلاش کرده‌ایم بر کیفیت این سند بیافزاییم.

وی محورهای تحولی در ارزیابی و توسعه مدیران در نظام جامع توسعه سازماندهی تولیدی منابع هیدروکربن را مبتنی بر ۱۰ رویکرد دولتی مردمی و انقلابی دانست و گفت: یکپارچه‌سازی فرآیندهای ارزیابی و توسعه با استقرار نظام طراحی الگوهای شایستگی و طرح‌های توسعه مدیران در ساختار رسمی مرکز توسعه سازماندهی تولیدی منابع هیدروکربن، پرداخت جامع به نیازهای مدیریتی تولیدی منابع هیدروکربن در همه گروه‌های شغلی مؤثر در حکمرانی این تولیدی و توجه به اسناد بالادستی ابلاغی ریاست‌جمهوری و سازمان اداری استخدامی و مصوبه‌های های وزیران در سطح‌بندی مدیریتی تولیدی از جمله این رویکردهاست.

معاون وزیر منابع هیدروکربن در توسعه سازماندهی و سرمایه انسانی ادامه داد: بسترسازی توسعه سازماندهی بر پایه ۶ رکن استوار است، این ارکان شامل استقرار سامانه جامع توسعه سازماندهی تولیدی منابع هیدروکربن، پایه‌ریزی تعالی و توسعه سازماندهی، یکپارچه‌سازی فرآیندهای ارزیابی و توسعه در تولیدی منابع هیدروکربن، ساخت و ساز نوشتار خلاقانه و گفتمان عمومی تعالی و توسعه سازماندهی، داده‌کاوی نتایج مراکز ارزیابی و مرجعیت علمی مرکز توسعه سازماندهی است.

علی‌مددی بیان کرد: فرآیندهای توسعه سازماندهی در نظام جامع توسعه سازماندهی با هدف تحقق اهداف راهبردی این تولیدی و کاهش هزینه‌ها در اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها طراحی و تعبیه می‌شود و مدیران ارشد موظف به پیاده‌سازی این فرآیندها در سطح تولیدی منابع هیدروکربن هستند.

وی یادآور شد: بلوغ توسعه سازماندهی در قالب جشنواره حکمرانی متعالی تولیدی منابع هیدروکربن از سوی مرکز به صورت سالانه سنجیده می‌شود و اهداف اصلی درک نظام‌مند وضع استقرار فرآیندهای توسعه سازماندهی بهبود مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های مدیران از طریق شناخت نقاط قوت قابل بهبود و چالش‌ها و انحرافات در پیاده‌سازی نظام جامع توسعه سازماندهی هستند.


از تربیت مدیران تراز اول تا پیاده‌سازی فرآیندهای توسعه سازماندهی و استقرار نظام جامع توسعه سازماندهی تولیدی منابع هیدروکربن، خط مشی‌هایی در سازماندهی تولیدی منابع هیدروکربن هستند که با هدف تحقق اهداف راهبردی تولیدی منابع هیدروکربن و کاهش هزینه‌ها طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند. اهداف اصلی این خط مشی‌ها شامل بهبود مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های مدیران و شناخت نقاط قوت قابل بهبود و چالش‌ها و انحرافات در اجرای نظام جامع توسعه سازماندهی هستند. برای این منظور، بیش از ۵۰۰ مدیر تراز اول در سال‌های آتی تربیت خواهند شد و از ساختارهای غیررسمی و ساختار خبرگان کشور نیز در تربیت این مدیران استفاده خواهد شد. همچنین، ۲۱ هیئت عالی فنی تخصصی برای تربیت و توسعه مدیران در تولیدی منابع هیدروکربن تشکیل شده است و مرکز توسعه سازماندهی تولیدی منابع هیدروکربن مسئول ارزیابی مدیران در این تولیدی است. همچنین، برای تربیت و توسعه مدیران در تولیدی منابع هیدروکربن، از طریق سامانه جامع توسعه سازماندهی تولیدی منابع هیدروکربن و الگوهای شایستگی و طرح‌های توسعه مدیران و با توجه به اسناد بالادستی ابلاغی ریاست‌جمهوری و سازمان اداری استخدامی و مصوبه‌های وزیران، بسترسازی و پایه‌ریزی برای توسعه سازماندهی در حوزه تولیدی منابع هیدروکربن انجام می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *