تخصیص نیمی از برنامه‌ریزی مالی تصویب شده برای حوضه‌های آبخیز

تخصیص نیمی از بودجه تصویب شده برای آبخیزداری


برنامه‌ریزی مالی آبخیزداری باید با خسارت‌های آب‌گرفتگی تناسب داشته باشد. اهمیت اقدامات عملیات آبخیزداری در کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران که با بحران‌های آب‌گرفتگی و کم‌آبی همراه است، چند برابر می‌شود. خسارات آب‌گرفتگی در ۷ سال اخیر به ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تقریباً معادل برنامه‌ریزی مالی ۲۵ سال آبخیزداری است. تناسب و هماهنگی بین تخصیص و برنامه‌ریزی مالی تصویب برای عملیات آبخیزداری وجود ندارد. همچنین، تأخیر در اجرای عملیات آبخیزداری باعث افزایش خسارات آب‌گرفتگی می‌شود. انجام عملیات آبخیزداری می‌تواند خسارات آب‌گرفتگی را کاهش داده و به بهره‌برداری منابع آبی باران و کاهش فرسایش کمک کند. برنامه‌ریزی مالی آبخیزداری فقط از محل دریافت هزینه از مصرف کنندگان منابع آبی‌های زیرزمینی در نظر گرفته شده است. خسارت‌های آب‌گرفتگی ۷ برابر بیشتر از برنامه‌ریزی مالی‌ای است که در این سال‌ها به گسترش آبخیزداری اختصاص داده شده است. آبخیزداری علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک و هدر رفت منابع آبی، به افزایش ذخایر منابع آبی زیرزمینی کمک می‌کند و هزینه اجرای طرح‌های آبخیزداری، نسبت به هزینه خسارات آب‌گرفتگی، بسیار اندک است.

به گزارش دیجیاتور به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، قائم مقام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری می‌گوید: برنامه‌ریزی مالی آبخیزداری باید در لایحه برنامه‌ریزی مالی، با خسارت‌های چندین برابری آب‌گرفتگی تناسب داشته باشد.

گرشاسبی با تاکید بر اجرای عملیات آبخیزداری در کشور گفت: به علت موقعیت جغرافیایی ایران که در منطقه گرم و خشک قرار دارد، که همراه با بحران‌های آب‌گرفتگی و کم‌آبی و فرسایش بالای خاک همراه است، اهمیت اقدامات عملیات آبخیزداری را در کشور چند برابر می‌کند.

به گفته کارشناسان، خسارات آب‌گرفتگی به بخش‌های مختلف کشور در ۷ سال اخیر، ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، عددی که تقریباً معادل برنامه‌ریزی مالی ۲۵ سال آبخیزداری کشور است، خسارت‌هایی که با اجرای عملیات آبخیزداری بیش از ۷۰ درصدش کم می‌شد.

قائم مقام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با اشاره به اینکه: در ۷ سال اخیر، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آبخیزداری برای کشور در نظر گرفته شده بود که فقط ۵۴ درصد آن تخصیص یافت گفت: این آمار عدم تناسب و هماهنگی بین تخصیص و برنامه‌ریزی مالی تصویب برای عملیات آبخیزداری را نشان می‌دهد.

در مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۲ نیز هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به آبخیزداری اختصاص یافته است که تاکنون فقط ۱۲ درصد آن تخصیص یافته.

نوری مدیر کل حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان ذخایر زمین، با تأخیر در اجرای عملیات آبخیزداری گفت: عملکرد استان‌ها در بخش آبخیزداری بین ۱۰ تا ۶۰ درصد است که با تخصیص به موقع اعتبارت به استان‌ها، می‌توان به بهره برداری منابع آبی باران، آبخوان داری قوی‌تر و تخریب و فرسایش کمتر کمک کرد.

نامی رییس سازمان سازماندهی بحران کشور معتقد است: در دو سال می‌توان در بیش از ۹۰ میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز باقی مانده کشور، عملیات آبخیزداری انجام و خسارات آب‌گرفتگی را کاهش داد.

در لایحه برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ هم، فقط از محل دریافت هزینه از مصرف کنندگان منابع آبی‌های زیر زمینی برای آبخیزداری، برنامه‌ریزی مالی در نظر گرفته شده است.

خسارت ۵۰ هزار میلیارد تومانی آب‌گرفتگی به بخش‌های زراعت، بزرگراه‌ها و خانه‌های مسکونی در ۷ سال گذشته، ۷ برابر بیشتر از برنامه‌ریزی مالی‌ای است که در این سال‌ها به گسترش آبخیزداری اختصاص داده شده است.

گفتنی است: آبخیزداری علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک و هدر رفت منابع آبی و مشکلات ناشی از سیلاب‌ها، به افزایش ذخایر سفره‌های منابع آبی زیرزمینی کمک می‌کند و هزینه اجرای طرح‌های آبخیزداری، نسبت به هزینه خسارات تحمیل شده پس از آب‌گرفتگی، بسیار اندک بوده و این هزینه‌ها نوعی سرمایه گذاری است.


برنامه‌ریزی مالی آبخیزداری باید با خسارت‌های آب‌گرفتگی تناسب داشته باشد.
اهمیت اقدامات عملیات آبخیزداری چند برابر می‌شود.
خسارت‌های آب‌گرفتگی با اجرای عملیات آبخیزداری کاهش می‌یابد.
تخصیص برنامه‌ریزی مالی برای عملیات آبخیزداری ناکافی است.
تأخیر در اجرای عملیات آبخیزداری خسارات آب‌گرفتگی را افزایش می‌دهد.
عملیات آبخیزداری می‌تواند خسارات آب‌گرفتگی را کاهش دهد.
فقط از دریافت هزینه از مصرف کنندگان منابع آبی‌های زیرزمینی برای آبخیزداری برنامه‌ریزی مالی در نظر گرفته شده است.
خسارت آب‌گرفتگی بیشتر از برنامه‌ریزی مالی آبخیزداری است.
آبخیزداری به افزایش ذخایر منابع آبی زیرزمینی کمک می‌کند.
هزینه طرح‌های آبخیزداری نسبت به هزینه خسارات آب‌گرفتگی کمتر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *