تخصیص ارز نیما به کارگران مونتاژ / گرفتن آن به صورت تفاوتی اتفاق می افتد.

تخصیص ارز نیما به مونتاژکاران/ مابه التفاوت اخذ می شود


وزیر صمت، عباس علی آبادی، در یک نامه به مخبر معاون اول رییس جمهور اعلام کرد که تأمین ارز خودروسازان مونتاژی از محل سامانه نیما صورت پذیرد و باید موضوع اخذ ما به التفاوت ارز حاصل از فروش خارجی و ارز نیما از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. در نامه آمده است که قیمت گذاری خودروهای مونتاژی بر اساس قیمت ارز حاصل از فروش خارجی تعیین شده است، اما به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز، تأمین ارز آنها از محل سامانه نیما صورت خواهد گرفت. به همین دلیل، وزیر صمت درخواست کرده است که موضوع اخذ ما به التفاوت ذکر شده از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.

‌به گزارش خبرنگار دیجیاتور، عباس علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به مخبر معاون اول رییس جمهور اعلام کرد که تأمین ارز خودروسازان مونتاژی از محل سامانه نیما صورت پذیرد که بر همین مبنا نیز باید موضوع اخذ ما به التفاوت ارز حاصل از فروش خارجی و ارز نیما از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید قیمت گذاری خودروهای مونتاژی بر اساس قیمت ارز حاصل از فروش خارجی اشخاص تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز یاد شده در نظر است تا تأمین ارز آنها از محل سامانه نیما صورت پذیرد.

با توجه به وجود ما به التفاوت بین قیمت ارز حاصل از فروش خارجی و ارز سامانه نیما خواهشمند است دستور فرمائید موضوع اخذ ما به التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.


وزیر صمت در نامه‌ای به مخبر معاون اول جمهور اعلام کرد که تأمین ارز خودروسازان مونتاژی از محل سامانه نیما صورت پذیرد و باید موضوع اخذ ما به التفاوت ارز حاصل از فروش خارجی و ارز نیما از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. قیمت گذاری خودروهای مونتاژی بر اساس قیمت ارز حاصل از فروش خارجی اشخاص تعیین گردیده است، اما به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز، تأمین ارز آنها از محل سامانه نیما صورت پذیرد. بنابراین، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع اخذ ما به التفاوت از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *