تحویل ۲۱۱ هزار و ۴۴۱ واحد نهضت ملی مسکن در روستاها و شهرها

تحویل ۲۱۱ هزار و ۴۴۱ واحد نهضت ملی مسکن در روستاها و شهرها


در پاراگراف فوق از گزارش دیجیاتور درباره روند اجرای نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن تحول سیاسی در شهرها و روستاها و طرح‌های مختلف آن خبر داده شده است. طبق این گزارش، تعداد واحدهای تاکنون ساخت شده در حوزه شهری و روستایی به تعداد ۵۹۷ هزار و ۱۹۱ واحد رسیده است. از این تعداد، ۲۱۱ هزار و ۴۴۱ واحد تحویل متقاضیان شده و ۳۸۵ هزار و ۷۵۰ واحد در حال اجرا هستند. همچنین، تعداد واحدهای تکمیل و تحویل شده در بخش شهری معادل ۱۱ هزار و ۷۱۱ واحد و در بخش روستایی معادل ۱۹۹ هزار و ۷۳۰ واحد است. از تعداد واحدهای در دست اجرا، ۱۷۲ هزار و ۳۹۱ واحد مربوط به روستاها، ۱۸۲ هزار و ۱۵۴ واحد شهری و ۳۱ هزار و ۲۰۵ واحد باقیمانده مربوط به سایر طرح‌های بنیاد مسکن است.

به گزارش دیجیاتور، غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن تحول سیاسی در خصوص روند اجرای نهضت ملی مسکن را در شهرها و روستاهای و همچنین سایر طرح‌های آن بنیاد تشریح کرد و گفت: هم‌اینک واحدهایی که توسط بنیاد مسکن از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن در حوزه شهری و روستایی وارد مرحله ساخت شد به تعداد ۵۹۷ هزار و ۱۹۱ واحد رسید که از این تعداد ۲۱۱ هزار و ۴۴۱ واحد به اتمام رسید و تحویل متقاضیان شد و ۳۸۵ هزار و ۷۵۰ واحد نیز در دست اجراست.

رئیس بنیاد مسکن تحول سیاسی تعداد واحدهای تکمیل و تحویل شده‌ها را در بخش شهری معادل ۱۱ هزار و ۷۱۱ واحد و در بخش روستایی معادل ۱۹۹ هزار و ۷۳۰ واحد برشمرد.

وی ادامه داد: از تعداد ۳۸۵ هزار و ۷۵۰ واحد مسکونی در دست اجرا، ۱۷۲ هزار و ۳۹۱ واحد روستایی، ۱۸۲ هزار و ۱۵۴ واحد شهری و ۳۱ هزار و ۲۰۵ واحد باقیمانده نیز مربوط به سایر طرح‌ها از جمله طرح مسکن اقشار کم درآمد و سایر طرح‌هایی است که بنیاد مسکن در دست اجرا دارد.


تعداد واحدهای تکمیل و تحویل شده در بخش شهری معادل ۱۱ هزار و ۷۱۱ واحد و در بخش روستایی معادل ۱۹۹ هزار و ۷۳۰ واحد است. از تعداد ۳۸۵ هزار و ۷۵۰ واحد مسکونی در دست اجرا، ۱۷۲ هزار و ۳۹۱ واحد روستایی، ۱۸۲ هزار و ۱۵۴ واحد شهری و ۳۱ هزار و ۲۰۵ واحد باقیمانده نیز مربوط به سایر طرح‌ها از جمله طرح مسکن اقشار کم درآمد و سایر طرح‌هایی است که بنیاد مسکن در دست اجرا دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *