تحویل مجتمع گاز پارس جنوبی به پالایشگاه سیزدهم انجام شد.

تحویل پالایشگاه سیزدهم به مجتمع گاز پارس جنوبی کلید خورد


در این متن اشاره شده است که براساس دستور وزیر منابع هیدروکربن، پالایشگاه سیزدهم باید به مجتمع گاز پارس جنوبی تحویل داده شود و کارها باید طبق برنامه و دستورعمل‌ها انجام شود. مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی نیز براساس تجربه‌های قبلی خود از نحوه تحویل‌گیری پالایشگاه‌های گذشته، به دستورعمل‌ها و قوانین پیروی می‌کنند و گام به گام پالایشگاه سیزدهم را تحویل خواهند گرفت. همچنین مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی آمادگی کامل را اعلام کرده و دستور تشکیل تیم راه‌اندازی و برگزاری نشست با شرکت منابع هیدروکربن و گاز پارس صادر کرده است.

به گزارش دیجیاتور به نقل از شرکت ملی گاز ایران، احمد زمانی، مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و ساز شرکت ملی گاز ایران در این نشست که با حضور مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، معاون سایت ۲ و مسئول راه‌اندازی پالایشگاه سیزدهم برگزار شد، گفت: با توجه به دستور وزیر منابع هیدروکربن مبنی بر تحویل هرچه سریع‌تر پالایشگاه سیزدهم به مجتمع گاز پارس جنوبی، کارها باید طبق برنامه و دستورعمل‌ها انجام شود.

وی افزود: طبق تجارب ارزشمند مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی از نحوه تحویل‌گیری پالایشگاه‌های گذشته از شرکت منابع هیدروکربن و گاز پارس، مدیران این مجموعه طبق دستورعمل‌ها و قوانین، گام به گام پالایشگاه سیزدهم را تحویل خواهند گرفت.

همچنین احمد باهوش، مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ضمن اعلام آمادگی کامل این مجتمع برای این مهم، دستور تشکیل تیم راه‌اندازی و برگزاری نشست با شرکت منابع هیدروکربن و گاز پارس با حضور نمایندگان سازماندهی نظارت بر ساخت و ساز و مجتمع گاز پارس جنوبی را به معاونت سایت ۲ صادر کرد.


تحویل سریع پالایشگاه سیزدهم به مجتمع گاز پارس جنوبی و انجام کارها طبق برنامه و دستورعمل‌ها توسط مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی. مدیران این مجموعه می‌گویند که از تجربه‌های گذشته استفاده کرده و با رعایت قوانین و دستورعمل‌ها پالایشگاه سیزدهم را تحویل خواهند گرفت. شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی آمادگی کامل برای این مهم را اعلام کرده و دستور تشکیل تیم راه‌اندازی و برگزاری نشست با شرکت منابع هیدروکربن و گاز پارس صادر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *