انجمن کارگردانان آمریکا ناتوان در پیش برد تنوع است.

انجمن کارگردان‌های آمریکا در گسترش تنوع موفق عمل نکرده است


گزارش انجمن کارگردان‌های آمریکا نشان می‌دهد که تنوع در تولیدی اثر سینمایی و تلویزیون در آمریکا رشد متوسطی داشته است. در حوزه اثر سینمایی‌های بلند، کارگردان‌های زن در صورتی که اثر سینمایی‌ها از سال ۲۰۱۸ به بعد منتشر شده باشد، تنها ۱۶٪ از اثر سینمایی‌ها را کارگردانی کرده‌اند. همچنین، سهم کارگردان‌های غیرسفیدپوست نیز تنها ۱۷٪ است. در برابر این درصدهای کم، در حوزه تلویزیون تنوع بیشتری وجود دارد، که در سال ۲۰۲۲ کارگردانان زن تا ۳۸٪ و کارگردانان رنگین‌پوست تا ۳۴٪ افزایش یافته‌اند. در کل، با وجود پیشرفت، اما نسبت‌های کارگردانان زن و رنگین‌پوست در اثر سینمایی‌های بلند همچنان پایین است.

به گزارش دیجیاتور به نقل از ورایتی، گزارش انجمن کارگردان‌های آمریکا (DGA) نشان می‌دهد که زنان ۱۶ درصد از اثر سینمایی‌های منتشر شده را از سال ۲۰۱۸ کارگردانی کرده‌اند و سهم کارگردان‌های غیرسفیدپوست هم ۱۷ درصد بوده است. تعداد کل پخش سینمایی تحت پوشش DGA از ۲۹۲ در سال ۲۰۱۸ به ۱۶۲ در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است، که به گفته انجمن عامل مهمی در پایین ماندن تنوع در فرصت‌های استخدامی بوده است.

در بخش تلویزیونی اما تنوع بسیار بیشتری در کارگردانی چهره کرده و در دهه گذشته به صورت مداوم افزایش تغییر در استخدام‌ها مشهود بوده است. برمبنای این گزارش در سال ۲۰۲۲، میزان کارگردانی کارگردان‌های زن به ۳۸٪ رسیده و ۳۴٪ تولیدات هم توسط افراد رنگین‌پوست کارگردانی شده‌است.

لزلی لینکا گلاتر، رییس انجمن کارگردان‌ها گفت: گرچه پیشرفت قابل‌توجهی در به کار گرفتن کارگردان‌های زن و غیرسفیدپوست در بخش تولیدات اپیزودیک تلویزیونی حاصل شده اما در بخش اثر سینمایی‌های بلند رشدی ناچیز یا بدون رشد در پنج سال گذشته وجود داشته است.

در گزارش قبلی ۸ درصد از اثر سینمایی‌های پخش شده در بازه ۱۷-۲۰۱۳ توسط کارگردان‌های زن فیلمبرداری و ۱۳ درصد توسط کارگردانان رنگین پوست فیلمبرداری شده بودند.

برمبنای این گزارش به کار گرفتن هر دو گروه در طول یک دهه با نوسانات قابل توجهی در هر سال روبه‌رو شده، اما به طور کلی، این اعداد به طور مداوم پایین باقی مانده است. چیزی که مشاهده نمی‌شود یک روند صعودی ثابت است که نشان‌دهنده روند رشد پایدار است.

این گزارش نشان داد که در بخش اولین کارگردان‌ها میزان کارگردان‌های زن افزایش یافته و به ۲۷ درصد رسیده است. رنگین‌پوستان هم ۲۰ درصد کارها را در اولین تجربه خود کارگردانی کرده‌اند.


طبق گزارش انجمن کارگردان‌های آمریکا، در سال‌های اخیر تنوع در کارگردانی اثر سینمایی‌ها کاهش پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۸، تنها ۱۶ درصد اثر سینمایی‌های منتشر شده به کارگردانی زنان بوده و سهم کارگردان‌های غیرسفیدپوست نیز ۱۷ درصد بوده است. همچنین، تعداد کل پخش سینمایی تحت پوشش DGA نیز در این دوره کاهش یافته است. اما در بخش تلویزیونی، تنوع بسیار بیشتری در کارگردانی وجود دارد و تا سال ۲۰۲۲، ۳۸ درصد اثر سینمایی‌ها توسط کارگردانان زن و ۳۴ درصد توسط افراد رنگین پوست کارگردانی شدند. در مجموع، در بخش اثر سینمایی‌های بلند رشدی ناچیزی از تنوع نمی‌توان مشاهده کرد و اعداد به طور مداوم پایین باقی مانده است. میزان کارگردانی زنان و افراد رنگین پوست در بخش اولین کارگردان‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *