انتصاب مدیری برای پخش شبکه آموزش سیما

انتصاب مدیر پخش شبکه آموزش سیما


در این خبر آمده است که علی عبدالعالی، مدیر شبکه آموزش سیما، حکم انتصاب مدیر پخش این شبکه را صادر کرده است. در این حکم، عبدالعالی به دلایلی از جمله تعهد و تجارب ارزشمند حضرت عالی در حوزه پخش، حضور او را در سمت مدیر پخش شبکه آموزش سیما منصوب کرده است. او همچنین از مدیر پخش انتظار دارد که به کادرسازی و سازوکارهای نوین برای سازماندهی حساس و تاثیرگذار پخش، مراقبت کند و به اجرای بهینه و جذاب برنامه‌ها بپردازد. همچنین، مدیر پخش باید در آرایش و چیدمان برنامه‌ها و میان‌برنامه‌ها تمرکز داشته باشد. تاکیدی نیز بر روش‌ها و سیستم‌های بهره‌وری هرچه بیشتر و جذاب‌تر شدن برنامه‌ها در این حکم وجود دارد. نوشته همچنین با بیان وظایف و مسئولیت‌های محسن رفیعی‌پور که قبل از عبدالعالی مدیر پخش بوده است، به پایان می‌رسد.

به گزارش دیجیاتور به نقل از ارتباطات سازمانی شبکه آموزش سیما، علی عبدالعالی مدیر شبکه آموزش سیما حکم انتصاب مدیر پخش این شبکه را اعطا کرد.

در حکم مدیر پخش آمده است: «نظر به تعهد و تجارب ارزنده حضرت عالی در حوزه پخش به موجب این حکم به سمت مدیر پخش شبکه آموزش سیما منصوب می‌شوید.»

عبدالعالی دربخشی از این حکم توجه به کادرسازی و سازوکارهای نوین برای سازماندهی حساس و تاثیرگذارپخش، مراقبت جدی در حوزه شکلی و محتوایی برنامه‌های تولیدی و غیر تولیدی شبکه، کمک به اجرای بهینه و جذاب «ام سی» به عنوان حلقه واسطه برنامه‌های شبکه و روز آمدکردن سیستم‌ها و روش‌ها برای بهره‌وری هرچه بیشتر، توجه و تمرکز جدی در آرایش و چیدمان برنامه‌ها و میان‌برنامه‌ها و یکدست‌شدن، با هدف جذاب‌ترشدن را از وظایف مدیر پخش دانسته است.

تهیه‌کنندگی و کارگردانی در معاونت برون‌مرزی، مسئولیت تامین خارجی شبکه تهران، سرپرستی واحد پخش و تامین برنامه شبکه تهران HD و سرپرستی پخش و تامین برنامه شبکه تماشا، از جمله مسئولیت‌های محسن رفیعی‌پور بوده است.


حکم انتصاب مدیر پخش شبکه آموزش سیما به علی عبدالعالی اعطا شده است. عبدالعالی توجه دارد که به کادرسازی و سازوکارهای نوین برای سازماندهی حساس و تاثیرگذار پخش، مراقبت جدی در حوزه شکلی و محتوایی برنامه‌های تولیدی و غیر تولیدی شبکه، کمک به اجرای بهینه و جذاب «ام سی» به عنوان حلقه واسطه برنامه‌های شبکه و روز آمد کردن سیستم‌ها و روش‌ها برای بهره‌وری هرچه بیشتر، توجه و تمرکز جدی در آرایش و چیدمان برنامه‌ها و میان‌برنامه‌ها و یکدست‌شدن، با هدف جذاب‌ترشدن را از وظایف مدیر پخش دانسته است. تهیه‌کنندگی و کارگردانی در معاونت برون‌مرزی، مسئولیت تامین خارجی شبکه تهران، سرپرستی واحد پخش و تامین برنامه شبکه تهران HD و سرپرستی پخش و تامین برنامه شبکه تماشا، از جمله مسئولیت‌های محسن رفیعی‌پور بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *