افزایش ۲۵ درصدی وجوه دولتی بر طلا، شایعه می‌باشد.

افزایش ۲۵ درصدی مالیات طلا، شایعه است


سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در یک نشست هم اندیشی با صنف طلا و جواهر تهران اعلام کرد که بر اساس میثاق ملی، سازمان امور مالیاتی مجاز به افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی نیست و نظام مالیاتی اجرای مصوبات قانونی است. او تأکید کرد که شایعات مبنی بر افزایش وجوه دولتی صنف طلا و جواهر که در فضای مجازی گسترش یافته است، کاملاً بی اساس است و توسط سازمان تکذیب شده است. همچنین، طبق مقررات مقررات وجوه دولتی بر ارزش افزوده، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین در مصنوعات ساخته شده از آنها، معاف از وجوه دولتی و عوارض ارزش افزوده است و تنها اجرت ساخت و حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول وجوه دولتی است. سبحانیان خواستار شفافیت و اطلاعات دقیق در اجرای این مقررات شد و اشاره کرد به مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که به منظور اجرای دقیق‌تر و شفافتر در مصوبات مالیاتی صنف طلا ارائه می‌شود.

به گزارش دیجیاتور، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم اندیشی با صنف طلا و جواهر تهران اظهار کرد: به موجب میثاق ملی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است. شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش وجوه دولتی صنف طلا و جواهر شده است کاملاً بی اساس بوده و از طرف سازمان تکذیب شد.

معاون وزیر امور مالی و دارایی تصریح کرد: طبق مقررات مقررات وجوه دولتی بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از وجوه دولتی و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول وجوه دولتی است.

سبحانیان افزود: سازمان امور مالیاتی مکلف است تنها از اجرت و سود طلا، وجوه دولتی اخذ کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این مقررات نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت و اجرای دقیق‌تر مطالبه صنف طلا مبنی بر معاف بودن اصل طلا از وجوه دولتی و جلوگیری از بی عدالتی‌ها در وجوه دولتی ستانی است.

وی ادامه داد: در پارادایم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بر خلاف پارادایم سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مودی است و هر چه مودیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

همچنین نادر بذر افشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر همراهی صنف طلا و جواهر با اجرای مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اجرای شفافیت در دانش مالی کشور گفت: برای جلوگیری از شایعات و ایجاد نگرانی، نیازمند اطلاع رسانی و آموزش اصناف و اتحادیه‌ها در خصوص اجرای مقررات هستیم.


بنا بر تصریحات سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، هیچ افزایش نرخ و پایه مالیاتی صنف طلا و جواهر انجام نمی‌شود و این شایعات کاملاً بی اساس و تکذیب شده است. طبق مقررات مقررات وجوه دولتی بر ارزش افزوده، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین در مصنوعات معاف از وجوه دولتی و عوارض ارزش افزوده می‌باشد و تنها اجرت و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول وجوه دولتی است. مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز به منظور اجرای شفافیت و اجرای دقیق‌تر مطالبه صنف طلا مبنی بر معاف بودن اصل طلا از وجوه دولتی و جلوگیری از بی عدالتی‌ها در وجوه دولتی ستانی است. در این پارادایم، ادعاهای مودیان در مورد وجوه دولتی توسط سازمان امور مالیاتی قبول می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. افشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز با تأکید بر همراهی صنف طلا و جواهر با اجرای مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بر لزوم اطلاع رسانی و آموزش اصناف و اتحادیه‌ها در اجرای مقررات تأکید کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *