از فضای آلمان مالکیتی ، اسپیس ایکس ماهواره های امنیتی را پرتاب کرد

اسپیس ایکس ماهواره های نظامی آلمان را به فضا برد


موشک فالکون ۹ محموله ماموریت SARah-۲ را به مدار پایین زمین برد. این پرواز به تاخیر افتاد تا کنترل های پیش از پرواز بیشتری انجام شود. در طول ماموریت SARah-۲، دو ماهواره مجهز به رادار SAR به فضا پرتاب شدند. این ماهواره ها به همراه ماهواره SARah-۱ پرواز کرده و وضوح خوشه ماهواره ای را بیشتر می‌کنند. بوستر فالکون ۹ برای هشتمین بار به فضا پرتاب شد و ۸ دقیقه پس از پرتاب روی زمین فرود آمد. بوستر بالایی موشک SARah-۲ و SARah-۳ نیز به ترتیب در ۲۰ و ۲۵ دقیقه پس از پرتاب آزاد شد.

به گزارش دیجیاتور به نقل از اسپیس، موشک فالکون ۹ محموله ماموریت SARah-۲ را از مقر فضایی وندربرگ در ساعت ۱۳:۱۱ دقیقه به وقت گرینویچ به مدار پایین زمین برد.این پرواز در ابتدا قرار بود روز شنبه انجام شود اما یک روز به تاخیر افتاد تا کنترل های پیش از پرواز بیشتری انجام شود.

طی ماموریت SARah-۲ متعلق به آلمان ۲ ماهواره مجهز به رادار SAR به فضا پرتاب شدند. وب سایتEverydayAstronautدر توضیح این ماموریت نوشته است: SARah۲ وSARah۳ دو ماهواره آنتن بازتابنده هستند. این بدان معنا است آنها همراستا با SARah۱ پرواز می کنند تا وضوح خوشه ماهواره ای را بیشتر کنند.

طی ماموریت SARah۲ یک بوستر فالکون ۹ برای هشتمین بار به فضا پرتاب شد. این بوستر ۸ دقیقه پس از پرتاب روی زمین فرود آمد.

در این میان بوستر بالایی موشک SARah۲ وSARah۳ را به مدار پایین زمین برد و به ترتیب در ۲۰ و ۲۵ دقیقه پس از پرتاب آزاد کرد.


موشک فالکون ۹ محموله ماموریت SARah-۲ را به مدار پایین زمین برد.
دو ماهواره مجهز به رادار SAR به فضا پرتاب شدند.
ماهواره‌های SARah۲ و SARah۳ با SARah۱ همراستا پرواز می‌کنند تا وضوح خوشه ماهواره‌ای را بیشتر کنند.
بوستر فالکون ۹ برای هشتمین بار به فضا پرتاب شد.
بوستر بالایی موشک SARah۲ و SARah۳ را به مدار پایین زمین برد و در ۲۰ و ۲۵ دقیقه پس از پرتاب آزاد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *